Fundusze: styczeń dla polskich obligacji zakończył się stratą

Wybiórczy efekt stycznia na polskiej giełdzie sprawił, że warte odnotowania zyski osiągnęły głównie fundusze polskich akcji małych i średnich spółek. Po raz pierwszy od ponad roku straty zanotowały za to fundusze polskich obligacji.

Dokonując miesięcznego podsumowania zysków i strat, najwięcej powodów do zadowolenia mają amatorzy akcji amerykańskich. To właśnie fundusze należące do tej grupy zanotowały w ubiegłym miesiącu najwyższą średnią stopę zwrotu. Jednostki złotowe tych funduszy zyskały w ciągu miesiąca 5,9 proc. Generalnie początek br. był lepszym okresem dla posiadaczy akcji spółek z rynków rozwiniętych niż wschodzących. Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych licząc w złotych średnio zarobiły 2,6 proc., podczas gdy fundusze globalnych rynków wschodzących zyskały 1,9 proc., a produkty opierające strategię na europejskich rynkach wschodzących 2,5 pro c.

Na warszawskiej giełdzie w tym roku efekt stycznia wystąpił tylko częściowo. Indeks największych spółek WIG20 oraz szerokiego rynku WIG straciły bowiem po odpowiednio 3,5 i 1,3 proc., natomiast indeksy spółek małych (sWIG80) oraz średnich (mWIG40) zyskały po odpowiednio 7,7 i 1,8 proc. W takiej sytuacji uniwersalnym funduszom akcji polskich trudno było podtrzymać dobrą passę z ostatnich miesięcy ubiegłego roku, aczkolwiek średnio zakończyły styczeń na może i niewielkim, ale jednak plusie (0,2 proc.). Najlepszy w tym okresie Aviva Investors Nowych Spółek zyskał 5,5 proc., zaś ostatnim był notujący straty od wielu miesięcy Idea Akcji (minus 8,7 proc.). Lepiej wypadły naturalnie fundusze akcji polskich MiŚ, które zanotowały średni zysk rzędu 3,5 proc. W tym segmencie rynku wszystkie fundusze przyniosły zysk, na czele z Allianzem Akcji Małych i Średnich Spółek (5,9 proc.), który poprawia wyniki po b ardzo słabym ubiegłym roku.

Istotna zmiana wystąpiła za to w przypadku funduszy polskich obligacji. Styczeń był bowiem pierwszym miesiącem od listopada 2011 roku, który przyniósł średni spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszy z tej grupy. Przypomnijmy, że ubiegły rok był dla posiadaczy funduszy polskich obligacji najlepszy od dziesięciu lat, kończąc się zyskami przekraczającymi 10 proc. Pierwszy miesiąc 2013 roku okazał się już jednak nie tak dobry, a średnie straty funduszy obligacji skarbowych wyniosły 0,3 proc.

Stopy zwrotu funduszy na koniec listopada br. wg kategorii

fundusz

1M↓

3M

6M

12M

24M

36M

akcji amerykańskich (waluta)

6,2%

6,6%

10,0%

6,6%

1,0%

13,9%

akcji amerykańskich

5,9%

4,5%

3,8%

5,2%

10,7%

25,7%

akcji zagranicznych sektora nieruchomości

4,4%

9,0%

18,5%

3,4%

-28,6%

-23,6%

akcji globalnych rynków rozwiniętych

3,7%

6,1%

8,5%

10,1%

2,9%

18,8%

akcji polskich małych i średnich spółek

3,5%

9,0%

15,2%

11,1%

-12,3%

4,3%

akcji azjatyckich bez Japonii

3,5%

7,0%

11,5%

6,1%

-2,9%

9,8%

mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

3,2%

8,3%

12,9%

9,6%

-1,8%

10,6%

akcji europejskich rynków rozwiniętych (waluta)

3,0%

7,3%

14,9%

19,7%

8,0%

23,2%

akcji europejskich rynków rozwiniętych

2,6%

6,4%

12,2%

13,8%

6,5%

14,6%

akcji europejskich rynków wschodzących

2,5%

8,3%

13,9%

15,3%

-3,6%

9,5%

dłużne europejskie uniwersalne

2,5%

2,6%

5,2%

6,3%

15,8%

14,0%

akcji globalnych rynków wschodzących

1,9%

5,9%

9,1%

4,2%

-4,8%

9,7%

mieszane zagraniczne zrównoważone

1,6%

3,4%

5,4%

4,8%

3,9%

12,9%

dłużne zagraniczne (PLN)

1,0%

0,1%

0,3%

4,0%

14,3%

16,9%

mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

0,8%

1,1%

-0,7%

2,4%

7,4%

14,9%

dłużne polskie korporacyjne

0,6%

1,7%

1,4%

4,3%

10,7%

16,3%

gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

0,3%

1,6%

2,8%

5,3%

10,2%

14,8%

akcji polskich uniwersalne

0,2%

7,9%

13,4%

8,4%

-8,7%

7,6%

mieszane polskie zrównoważone

0,1%

5,7%

10,8%

9,6%

-1,5%

8,1%

mieszane polskie aktywnej alokacji

0,0%

4,6%

7,8%

3,3%

-7,2%

2,9%

mieszane polskie stabilnego wzrostu

-0,2%

4,2%

6,8%

7,3%

3,9%

11,9%

dłużne polskie uniwersalne

-0,2%

2,7%

4,5%

8,6%

15,9%

20,9%

dłużne USA uniwersalne (waluta)

-0,3%

0,6%

3,7%

6,5%

9,6%

16,2%

dłużne europejskie uniwersalne (waluta)

-0,3%

1,3%

3,3%

7,3%

8,7%

10,6%

dłużne polskie papiery skarbowe

-0,3%

2,9%

4,8%

9,2%

17,2%

21,8%

dłużne USA uniwersalne

-0,4%

-2,3%

-4,5%

1,5%

16,2%

22,2%

Źródło: Analizy Online.

Obraz całego rynku nie jest jednak wcale negatywny. Spośród nieco ponad 400 monitorowanych przez nas krajowych otwartych funduszy inwestycyjnych, ponad dwie trzecie (66,9 proc.) zakończyło miesiąc nad kreską. To mniej niż w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, kiedy wskaźnik ten sięgał blisko 90 proc., jednak wskazuje to, że wciąż mamy do czynienia z pozytywnym rozwojem wydarzeń. Ostatnim miesiącem, w którym przeważały fundusze z ujemną stopą zwrotu był maj ubiegłego roku.

Wśród funduszy, które przyniosły inwestorom straty, dominowały produkty inwestujące w dłużne papiery wartościowe. Poza wspomnianymi funduszami polskich obligacji skarbowych, na minusie miesiąc zakończyły także fundusze obligacji dolarowych (średnio -0,4 proc.), a tylko fundusze obligacji denominowanych w euro przyniosły inwestorom zyski (średnio 2,5 proc.). Jeden i drugi wynik niemal w całości jest konsekwencją zmian kursów walutowych – kurs dolara w złotych obniżył się bowiem o 0,4 proc., a euro wzrósł o 2,4 proc.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych