2013 rok – pod znakiem ekspansji i dynamicznego rozwoju biznesu

W 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała solidny wynik finansowy na poziomie 3,2 mld zł. Zysk wypracowany w samym IV kwartale ubiegłego roku wyniósł 938 mln zł, co oznacza 25 proc. wzrost w stosunku do kwartału poprzedniego. Wzrosły wolumeny kredytowe i depozytowe. Bank obsługuje już ponad 8 mln klientów. Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku było podpisanie umowy zakupu części polskich aktywów skandynawskiej Grupy Nordea, co umożliwi znaczne zwiększenie skali działalności oraz wygenerowanie synergii przychodowych i kosztowych.

– Miniony rok obfitował w historyczne dla działalności całej Grupy PKO Banku Polskiego wydarzenia związane z ekspansją na krajowym rynku, aliansami strategicznymi, poprawą jakości oraz rozwojem innowacyjnej oferty produktowej, które w przyszłości pozytywnie wpłyną zarówno na skalę prowadzonego biznesu, jak i osiągane wyniki. Najważniejszym wyzwaniem na ten rok będzie praca nad integracją przejmowanych aktywów Nordei oraz jak najlepsze, efektywne wykorzystanie tego połączenia. Ponadto w tym i kolejnych latach spodziewamy się stabilnego wzrostu wyników finansowych wraz z ożywieniem gospodarczym i konsekwentną realizacją strategii Banku – mówi Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Na wypracowany w 2013 r. wynik pozytywnie wpłynęła doskonała dyscyplina kosztowa, niższe koszty ryzyka kredytowego oraz wzrost wolumenów biznesowych. Negatywnie na wyniki finansowe oddziaływały najniższe w historii rynkowe stopy procentowe, które obniżyły istotnie wynik odsetkowy Banku.

Efektywność kosztowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego mierzona wskaźnikiem C/I od dłuższego czasu jest najlepsza wśród największych grup bankowych w kraju. Na koniec 2013 r. wskaźnik wynosił 43,2 proc. Grupa utrzymuje także wysoki poziom rentowności aktywów oraz kapitałów, skonsolidowane wskaźniki ROA i ROE ukształtowały się odpowiednio na poziomach 1,6 proc. oraz 13,2 proc. W efekcie Bank sukcesywnie buduje trwałą wartość dla akcjonariuszy.

Znaczącej poprawie uległ wynik z tytułu odpisów, r/r był on lepszy o 12,4 proc., w dużej mierze dzięki dobrej jakości portfela kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych, odpowiednio o 27,5 proc. oraz 41,4 proc.

Roczny skonsolidowany wynik na działalności biznesowej przekroczył 10,7 mld zł, a wynik odsetkowy ukształtował się na poziomie 6,7 mld zł. Pomimo spadku opłaty interchange fee i niższej dynamiki rynku wynik prowizyjny wzrósł r/r o 3,1 proc. do poziomu ponad 3 mld zł, głównie dzięki wzrostowi przychodów prowizyjnych związanych z obsługą funduszy oraz sprzedaż produktów ubezpieczeniowych.

Wypracowany w samym IV kwartale wynik na działalności biznesowej był o 25,8 proc. wyższy od uzyskanego w poprzednim kwartale. W porównaniu do III kwartału 2013 r., w ostatnim kwartale ubiegłego roku istotnie wzrósł także wynik odsetkowy i prowizyjny, odpowiednio o 5,4 proc. oraz 5,5 proc.

Na koniec 2013 r. PKO Bank Polski utrzymał bardzo wysoką siłę kapitałową i płynnościową, skonsolidowany współczynnik wypłacalności wzrósł w porównaniu do 2012 r. o 0,7 p.p., do poziomu 13,6 proc.

W 2013 r. wzrosła sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych. W 2013 r. PKO Bank Polski sprzedał 7,5 mld zł kredytów konsumpcyjnych, o prawie 20 proc. więcej niż w 2012 r. Klienci chcący zaciągnąć kredyt mieszkaniowy najchętniej wybierają ofertę PKO Banku Polskiego, od dłuższego czasu Bank jest niekwestionowanym liderem sprzedaży tych kredytów z ponad 30 proc. udziałem rynkowym w nowej sprzedaży. W ubiegłym roku Bank sprzedał kredyty mieszkaniowe na kwotę ponad 10 mld zł, o 38 proc. więcej niż w 2012 r.

Blisko połowa przedsiębiorców otrzymujących kredyty w ramach programu de minimis zaciąga je w PKO Banku Polskim. Do końca stycznia za pośrednictwem Banku udzielono blisko 20 tysięcy gwarancji na kwotę 2,3 mld zł.

Klienci polubili innowacyjną usługę płatności mobilnych IKO. Dotychczas aplikację IKO aktywowało ponad 125 tysięcy osób, które wykonały 400 tysięcy transakcji, na łączną kwotę ponad 100 milionów złotych. IKO jest laureatem międzynarodowego konkursu Effective Mobile Marketing Awards 2013 organizowanego przez Mobile Marketing Magazine, w kategorii Most Effective Mobile Payment Solution. Na innowacyjnym rozwiązaniu płatności mobilnych oparty będzie także współtworzony z bankami partnerskimi Polski Standard Płatności.

PKO Bank Polski jest coraz częściej wyróżniany za jakość oferty produktowej oraz jakość obsługi, Contact Center Banku po raz piąty został liderem rankingu bankowych infolinii, po ofertę Banku coraz chętniej sięgają samorządy, Bank oferuje jeden z pierwszych na świecie serwisów bankowości internetowej dla najmłodszych i zarazem kompleksowy program edukacji finansowej – PKO Junior. Dzięki wdrożeniu nowego modelu sprzedaży detalicznej, modernizacji oddziałów, zmianie w sieci korporacyjnej klienci zyskali wyraźnie lepszy standard i lepszą jakość świadczonych usług bankowych. Dodatkowo od początku tego roku klienci Banku mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Klienta.

PKO Bank Polski zajął 1. miejsce wśród firm finansowych oraz 2. w ogólnej klasyfikacji rankingu polskich marek, tym samym obronił pozycję z roku 2012. Marka Banku wyceniana jest na 3,7 mld złotych. Prestiżowy miesięcznik „The Banker” wycenił wartość marki Banku na 1,29 mld dolarów.

Pozycję rynkową wzmocniły także główne spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. PKO TFI zwiększyło udział rynkowy pod względem wartości aktywów netto z 6,9 proc. do 7,6 proc. i zajmuje 4. miejsce na rynku. Zysk TFI wzrósł r/r o 46,9 proc. PKO BP Bankowy PTE awansował na 8. pozycję z 9. Grupa Kapitałowa PKO Leasing zwiększyła udział rynkowy pod względem aktywów oddanych w leasing, awansując na 3. pozycję z 4. w 2012 r., a zysk leasingowej spółki wzrósł o 55,5 proc.

Pod koniec 2013 r. PKO Bank Polski sfinalizował sprzedaż 66 proc. udziałów w eService. Alians strategiczny z globalnym partnerem technologicznym umożliwi przyspieszenie rozwoju spółki dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oferowanym obecnym i przyszłym klientom. Spółka awansowała na 1. pozycję z 3. w 2012 r. pod względem wartości wygenerowanych transakcji.

***

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych