Pomyślny rok 2013 na rynku nieruchomości

Miniony rok zakończył się dla Grupy Open Finance wzrostem liczby i wartości transakcji na rynku nieruchomości. Za pośrednictwem należącej do Grupy spółki Home Broker zawartych ich zostało
o 10 proc. więcej niż w 2012 r. (11,6 tys. transakcji względem 10,5 tys.). Znacząco wzrosła także sprzedaż kredytów gotówkowych oraz rachunków rozliczeniowo – oszczędnościowych (rok do roku).
W 2013 roku Grupa Open Finance pośredniczyła w udzieleniu kredytów hipotecznych o wartości
4 853 mln zł. Największy doradca finansowy w Polsce sprzedał ponad 6-krotnie więcej kredytów gotówkowych niż w poprzednim roku (393 mln zł względem 63 mln zł). W analogicznym okresie wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych wzrosła o 9 proc., do 7 200 mln zł. Bardzo dobry wynik
Grupa zanotowała w segmencie ROR – w 2013 roku sprzedanych zostało ich prawie 82 tys.,
czyli 5 razy więcej niż w poprzednim roku.
Po raz kolejny czerpiemy korzyści z konsekwentnego wykorzystania synergii naszych spółek z Grupy – mówi Maurycy Kühn, prezes Open Finance. Widzimy ożywienie na rynku nieruchomości, ale także
w zakresie produktów inwestycyjno-oszczędnościowych. Nasi klienci są coraz bardziej aktywni
na tym polu, choć nadal jeszcze preferują raczej bezpieczne formy lokowania kapitału – dodaje prezes.

Od stycznia do końca grudnia 2013 roku największym zainteresowaniem klientów
Grupy Open Finance ponownie cieszyły się depozyty bankowe, w których ulokowano 6 410 mln zł
(o 10 proc. więcej niż rok wcześniej). Wartość wolumenów sprzedaży lokat strukturyzowanych, obligacji
i funduszy była w minionych czterech kwartałach o 7 proc. wyższa niż przed rokiem i wyniosła 718 mln zł.
Poza Doradcą Finansowym i Pośrednikiem w Nieruchomościach, do Grupy należą także Open Finance TFI, które zarządza już ponad 2,5 mld zł aktywów oraz Open Life, czyli spółka znajdująca się w czołówce graczy na polskim rynku ubezpieczeń życiowych. Do tego grona dołączył pośrednik ubezpieczeniowy –
Open Brokers.
Grupa Open Finance jest największym w kraju doradcą finansowym a jej priorytetem jest budowanie
i utrzymanie długofalowej relacji z klientem. Dzięki szerokiemu wachlarzowi świadczonych
przez siebie usług Grupa dywersyfikuje źródła zysków. Wprowadzane regularnie
w poszczególnych spółkach zmiany proklienckie zapewniają pełną zgodność naszych usług
i produktów z nowymi wytycznymi i rekomendacjami organów nadzoru oraz z dobrymi praktykami obowiązującymi na rynku usług finansowych.

KONTAKT:
Magda Żandarowska
Open Finance S.A.
Tel. 667 875 834
[email protected]

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych