Stopy procentowe bez zmian – komentarz ekspertów BGŻOptima

Dariusz Winek, główny ekonomista BGŻOptima i BGŻ

Na styczniowym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe NBP bez zmian. Decyzja ta jest zgodna z listopadową deklaracją o utrzymaniu stóp na obecnym poziomie do połowy 2014r. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach Rada nie będzie miała podstaw do postępowania wbrew swemu zobowiązaniu. Mimo nabierającego tempa ożywienia gospodarczego w Polsce, brak jest bowiem oznak nasilenia presji inflacyjnej. Choć zgodnie z prognozami, w grudniu proces obniżki bieżących i oczekiwanych wskaźników inflacyjnych wyhamował, to pozostają one na poziomach istotnie niższych niż dolna granica celu inflacyjnego NBP. Należy też zwrócić uwagę, że wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu nadal utrzymuje się poniżej zera (-1,5 proc. w listopadzie). Jeśli chodzi o kontekst międzynarodowy krajowej polityki pieniężnej to choć w grudniu, już po posiedzeniu RPP, amerykański System Rezerwy Federalnej zapowiedział od stycznia redukcję programu skupu aktywów, to w stosunku do EBC nadal oczekuje się dodatkowych działań stymulujących gospodarkę. Niemniej jednak w obliczu wyraźnych symptomów poprawy koniunktury w Polsce, w szczególności w zakresie popytu krajowego, w drugim kwartale należy oczekiwać rozpoczęcia dyskusji o konieczności podwyżek stóp procentowych. Szczególnie, gdyby ożywienie dalej przyspieszało w takim tempie jak w ostatnich miesiącach. Musi to bowiem nieuchronnie prowadzić do wzrostu inflacji. Proces ten nasilił się z początkiem nowego roku wraz ze wzrostem akcyzy na alkohol i papierosy, wzrostem cen gazu, czy cen usług komunalnych. Jednak utrzymujące się niskie ceny surowców mogą zapobiegać ogólnemu wzrostowi cen powyżej celu inflacyjnego RPP nawet do końca 2014 r. Dlatego pomimo prawdopodobnego nasilenia się jastrzębich głosów co do konieczności podwyżek stóp procentowych w połowie roku, trudno będzie liczyć na znalezienie większości w Radzie za podwyżką stóp, które prawdopodobnie pozostaną bez zmian co najmniej do listopada 2014 r.

Tomasz Gomółka, ekspert BGŻOptima

W styczniu Rada Polityki podtrzymała swoją decyzję sprzed miesiąca. Oznacza to, że już kolejny miesiąc stopy procentowe pozostają na rekordowo niskim poziomie. Co ważne, biorąc pod uwagę dane napływające z gospodarki podwyżki stóp należy spodziewać się dopiero pod koniec roku.

Obecna sytuacja ekonomiczna nie sprzyja tym, którzy myślą o oszczędzaniu. Niskie stopy procentowe to niskie oprocentowanie lokat. Aby uzyskać zadowalające zyski z depozytów trzeba będzie poczekać jeszcze co najmniej trzy kwartały, do momentu gdy RPP zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. Dlatego w najbliższym czasie poszukując wyższych stóp zwrotu warto przyjrzeć się bardziej złożonym produktom finansowym niż lokaty. Takie są lokaty z funduszem, które z jednej strony dają poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej – pozwalają osiągnąć potencjalnie wyższy zysk. Warto również rozważyć ulokowanie części środków na lokacie strukturyzowanej, która dzięki swojej konstrukcji oferuje wysoki potencjał zysku przy zachowaniu ograniczonego ryzyka. Wybierając taki produkt warto zwrócić uwagę nie tylko na warunki wypłaty ostatecznego zysku, lecz także na to, czy posiada on 100-proc. gwarancję ochrony kapitału, która chroni inwestora przed potencjalnymi stratami.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych