PKO Bank Polski potwierdza wysoki poziom adekwatności kapitałowej

PKO Bank Polski z sukcesem przeszedł kolejne badanie adekwatności kapitałowej przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w ścisłej współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego.

PKO Bank Polski po raz kolejny potwierdził silną pozycję kapitałową utrzymując w obu badanych okresach, czyli grudzień 2012 r. oraz czerwiec 2013 r. współczynnik wypłacalności oparty o kapitały typu Tier1 przekraczający poziom 12 proc., czyli znacząco powyżej rekomendowanego przez EBA poziomu 9 proc.

Kolejne z serii badań przeprowadzanych przez EBA, w których uczestniczy PKO Bank Polski miało na celu umocnienie zaufania inwestorów do kondycji europejskiego sektora bankowego, poprzez dostarczenie szerokiego zakresu jednolitych danych pochodzących z największych banków w Europie. Badanie przeprowadzono na próbie 64 banków o istotnej pozycji na rynkach krajów członkowskich UE.

PKO Bank Polski był jedynym polskim bankiem biorącym udział w tym badaniu.

W ubiegłorocznym badaniu adekwatności kapitałowej przeprowadzonym przez EBA, w ścisłej współpracy z KNF, które dotyczyło zaleceń europejskiego nadzoru z grudnia 2011, w sprawie utworzenia przez banki tymczasowych buforów kapitałowych, PKO Bank Polski również uzyskał wynik znacznie powyżej wyznaczonych poziomów.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku po III kwartałach 2013 roku wyniósł 2,29 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz czwarty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych