Zdobądź informacje na temat funduszy ETF

Jest jedną z popularnych obecnie opcji inwestycyjnych, dlatego warto zobaczyć   korzyści oraz ryzyko związane z  funduszami ETF i to dlaczego inwestorzy mogą nimi handlować. 

Jedną z najszybciej rozwijających się obecnie opcji inwestycyjnych jest Exchange Traded Fund lub ETF. Według Nasdaq * „Branża ETF odnotowuje gwałtowny wzrost zarówno pod względem zarządzania aktywami, jak i wprowadzania na rynek” i dlatego tematem tego artykułu są ETF-y.

 Ale zanim przejdziemy bezpośrednio do ETF, porozmawiajmy o czymś bardziej tradycyjnym. Prawdopodobnie słyszałeś o funduszach inwestycyjnych. Jeśli nie, oto szybka wersja: fundusz wspólnego inwestowania jest instrumentem finansowym obejmującym pulę funduszy od wielu inwestorów, które są wykorzystywane do inwestowania w papiery wartościowe. Na przykład; akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Korzyści obejmują nie tylko zapewnienie inwestorom szerokiej dywersyfikacji i płynności dziennej przy stosunkowo niskich kosztach, ale także korzyści płynące z profesjonalnego zarządzania.

Następnie są fundusze ETF lub Exchange Traded Fund, dzięki którym niektórzy inwestorzy, zwiększają korzyści z funduszu wspólnego inwestowania. ETF jest zbywalnym instrumentem finansowym, który śledzi indeksy, surowce, obligacje lub zbiory różnych aktywów. Aby lepiej zrozumieć, jak działa ETF, pomyśl o starym powiedzeniu „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” i odwróć to. Kiedy handlujesz ETF, „wkładasz wszystkie swoje jaja do jednego koszyka, a następnie oglądasz koszyk”.

Możliwości inwestycyjne dla ETF obejmują indeksy akcji, takie jak FTSE100, klasy aktywów, takie jak obligacje rządowe, segmenty rynku, takie jak obligacje o terminie zapadalności poniżej pięciu lat i więcej. Wielu inwestorów polega na indeksach giełdowych ETF do śledzenia zmienności rynku, ponieważ ruchy cen odzwierciedlają indeksy, które śledzą. Ogólnie rzecz biorąc, fundusze ETF są sposobem na uzyskanie ekspozycji rynkowej na szeroki zakres inwestycji bez konieczności kupowania ich indywidualnie.

Niektórzy inwestorzy wybierają handel ETF w postaci CFD czyli Kontrakty na Różnicę. Oznacza to, że zamiast kupować ETF, inwestują w cenę i wyniki rynkowe. Dlatego możliwości rynkowe przybierają formę zmian cen w dowolnym kierunku – w górę lub w dół.

Które fundusze ETF są najczęściej przedmiotem obrotu jako kontrakty CFD?

W Vestle oferujemy ETF-y będące Kontraktami na Różnice.

Oto pięć pierwszych, najpopularniejszych ETF-ów Vestle, będących przedmiotem obrotu jako CFD:

  • Fundusz Brazil
  • China Large Cap
  • Fundusz Ropy Naftowej
  • EAFE
  • Fundusz Germany 30”

Jakie cechy poszukują inwestorzy w ETF-ach?

Spójrzmy na pięć najważniejszych powodów, dla których inwetsor może wybrać ETF

 

Elastyczność

Fundusze ETF oferują większą wszechstronność niż fundusze inwestycyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o terminy. Tradycyjne fundusze inwestycyjne są sprzedawane w jednym ustalonym punkcie cenowym w ciągu dnia, podczas gdy fundusze ETF są dostępne do handlu, gdy giełda jest otwarta. Na przykład, jeśli inwestor handluje ETF-em zawierającym akcje amerykańskie, może to zrobić, gdy rynki akcji USA są otwarte, a nie po zamknięciu rynków. To wtedy następuje obrót funduszami wzajemnymi. Elastyczność w czasie oznacza zatem elastyczność w zarządzaniu portfelem. Daje to inwestorom większą kontrolę, jeśli chodzi o przenoszenie pieniędzy, między klasami aktywów, takich jak akcje, obligacje lub surowce. A ponieważ fundusze ETF Vestle, są sprzedawane jako kontrakty na różnicę, istnieje opcja sprzedaży krótkiej lub na marginesie. Jednak pomimo wszechstronności, handel kontraktami CFD ma swój własny zestaw ryzyka, z którym powinieneś się zapoznać przed podjęciem decyzji o handlu ETF w ten sposób.

 

Dywersyfikacja portfela

Ponieważ ETF są przedmiotem handlu w prawie każdej głównej klasie aktywów, walut i surowców na świecie, obrót akcjami ETF daje inwestorom możliwość wystawienia ich portfela inwestycyjnego, na zróżnicowany wybór konkretnych rynków i branż.

 

Ekspozycja na rynku zabezpieczającym

Fundusze ETF mogą być wykorzystywane jako strategia zabezpieczająca. Według Investopedia **, krótka sprzedaż indeksu giełdowego ETF lub zakup odwrotnego indeksu giełdowego ETF, może być wykorzystana do zabezpieczenia długich pozycji na rynku akcji.

 

Niższe koszty

Ponieważ fundusze inwestycyjne są zazwyczaj zarządzane przez profesjonalistów, mają różne koszty operacyjne poza zarządzaniem portfelem, takie jak koszty powiernicze, koszty administracyjne, wydatki marketingowe i inne. Handel funduszami ETF jako CFD, może usprawnić koszty operacyjne, biorąc pod uwagę brak własności samego funduszu ETF.

 

Dźwignia Finansowa

Handlując ETF w Vestle jako CFD masz możliwość korzystania z dźwigni finansowej, narzędzia handlowego, dzięki któremu inwestorzy mogą otwierać duże transakcje przy niewielkiej inwestycji. Przykładem dźwigni finansowej jest otworzenie transakcji o wartości 2,500 EUR z inwestycją w wysokości zaledwie 500 EUR i wykorzystaniem dźwigni 5: 1. Jednakże, często inwestorzy wykorzystujący do handlu dźwignię finansową jako część swojej strategii handlowej, są narażeni na ryzyko, więc każdy, kto chce handlować ETF w Vestle z dźwignią, powinien to robić tylko przy pełnej znajomości faktów i ryzyka.

 

Co inwestorzy powinni wiedzieć na temat funduszy ETF?

Najważniejsze: ETF-y będące przedmiotem obrotu jako kontrakty CFD, oferują szereg unikalnych możliwości dla inwestorów, niezależnie od tego, czy chcą po prostu zdywersyfikować swój portfel, czy chcą wypróbować użyteczną, choć ryzykowną dźwignię, w celu zwiększenia ekspozycji na rynku. Kluczem jest pełne poznanie korzyści i ryzyka przed włączeniem ETF do swojego portfela.

 

Materiały zawarte w niniejszym dokumencie, zostały stworzone we współpracy z Vestle i nie powinny w żaden sposób być rozumiane, bezpośrednio lub pośrednio, jako porady inwestycyjne, rekomendacje lub sugestie o strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentów finansowych, w jakikolwiek sposób. Każde wskazanie dotychczasowych wyników lub symulację wyników z przeszłości w tym dokumencie nie są wyznacznikiem przyszłych wyników. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 87% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Każde wskazanie dotychczasowych wyników lub symulację wyników z przeszłości zawarte w dokumencie nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Pełne zrzeczenie się: www.vestle.pl/legal/analysis-disclaimer.html

 

 

 

Źródło: Artykuł partnerski 

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych