KNF krytykuje liberalne podejście banków do badania zdolności kredytowej

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skrytykowała zbyt liberalnie podejście kredytodawców do badania zdolności kredytowej, zwracając uwagę  na zaniżanie przez banki kosztów utrzymania i przyjmowanie zbyt optymistycznych marginesów dotyczących zmian stopy procentowej. W raporcie KNF dotyczącym sytuacji banków stwierdzono, że ponad połowa banków podczas oceny zdolności kredytowej, uznając że w stolicy można utrzymać się za kwotę poniżej minimum socjalnego.

Jak podano w raporcie KNF “Konsekwencją zbyt liberalnej polityki kredytowej połączonej z rekordowo niskimi stopami procentowymi jest bardzo wysoka dostępność kredytowa do rynku  nieruchomości”.

Z danych KNF wynika, że małżeństwo bez dzieci, z łącznym dochodem 10 tys. zł brutto, mieszkające w Warszawie, mogłoby liczyć na kredyt w wysokości do 977 tys. zł. Interesujące jest to, że w tym samym banku kwota dostępnego kredytu byłaby dokładnie taka sama również w sytuacji, gdyby kredytobiorcy wychowywali dwoje dzieci.

KNF zwrócił również uwagę na fakt, nadmiernej skłonności banków do wydłużania okresu kredytowego, podając w raporcie, że czterech kredytodawców dopuszcza możliwość zakończenia spłaty kredytu przez kredytobiorcę w wieku 80 lat, podczas gdy średnia przewidywana długość trwania życia dla dzisiejszych dwudziestoletnich mężczyzn wynosi 75-77 lat.

“Reasumując, pomimo zadowalającej bieżącej jakości kredytów mieszkaniowych, portfel ten generuje istotne ryzyko ze względu na jego wielkość i niekorzystną strukturę. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze szereg innych rodzajów ryzyka wynikającego m.in. z braku w pełni zadowalających źródeł finansowania…” – czytamy w raporcie.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych