Polacy wybierają bezpieczne oszczędzanie

Na dobre przeprosiliśmy się z niskooprocentowanymi lokatami bankowymi. W styczniu ich saldo zwiększyło się o 5 mld zł. Popularnością cieszą się również fundusze pieniężne, do których w tym czasie napłynęło 1,1 mld zł.

Saldo depozytów zgromadzonych w bankach na rachunkach gospodarstw domowych wzrosło w styczniu o 6,18 mld zł (1,15 proc. m/m) do 542,66 mld zł. W zdecydowanej większości środki te powędrowały na lokaty terminowe, których stan zwiększył się o 5,03 mld zł (1,94 proc. m/m) do 264,98 mld zł. Wprawdzie wciąż znajduje się na nich o 6,05 mld zł mniej niż rok temu, ale od kilku miesięcy można zaobserwować wyraźny wzrost zainteresowania lokatami. To o tyle istotne, że od września oprocentowanie depozytów (oprócz długoterminowych) utrzymuje stały poziom.

Zmiana salda lokat terminowych gospodarstw domowych i średnie oproc. kwartalnych lokat

Źródło: NBP i Open Finance.

Uwagę zwraca, że zainteresowanie lokatami zaczęło powracać dopiero wraz ze znalezieniem się oprocentowania na historycznie najniższym poziomie. Spadek średnich stawek kwartalnych lokat (to najpopularniejsza kategoria) w okolice 2,4 proc. w skali roku sprawił, że klienci ponownie zaczęli wpłacać więcej oszczędności na lokaty niż z nich wypłacano. W efekcie, po czterech ostatnich miesiącach (październik-styczeń), na depozyty terminowe wróciło dwie trzecie tego, co zostało wypłacone od marca do września ubiegłego roku (wycofano wówczas 21,2 mld zł).

Wysokie zainteresowanie względnie bezpiecznymi inwestycjami widać także w przypadku funduszy inwestycyjnych. Powszechnie, jako alternatywę dla bankowych depozytów, uważa się fundusze zaliczane do kategorii pieniężnych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączne saldo wpłat i umorzeń w ich przypadku wyniosło 6,9 mld zł. To blisko jedna czwarta (22,7 proc.) rocznego salda wpłat i umorzeń dla wszystkich funduszy, które wyniosło blisko 30,5 mld zł.

Napływ kapitału do funduszy pieniężnych w ostatnich 12 miesiącach

Źródło: Analizy Online.

W samym styczniu przewaga nabyć jednostek uczestnictwa funduszy pieniężnych nad ich umorzeniami sięgnęła prawie 1,1 mld zł. Czyni to z nich najpopularniejsze fundusze w segmencie detalicznym, czyli skierowanych do inwestorów indywidualnych. Do funduszy akcji, drugich pod względem popularności mierzonej napływem świeżego kapitału, w pierwszym miesiącu tego roku trafiło niespełna 491 mln zł, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 3,37 mld zł.

Średnia roczna stopa zwrotu funduszy pieniężnych (na 20 lutego 2014 r.) wyniosła 3,2 proc., przy czym dziesięć na ponad 40 funduszy przyniosło zyski przekraczające 4 proc., a rekordzista zarobił 8,2 proc. Dla porównania, średnia dla rocznych depozytów oferowanych przez banki na początku lutego 2013 wynosiła 4,32 proc., zaś najlepsza oferta opiewała na 5,09 proc.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych