Rośnie popularność funduszy akcji

Klienci funduszy inwestycyjnych chyba w końcu dostrzegli poprawę koniunktury na rynkach akcji. Do funduszy agresywnych wpłacili w październiku najwięcej pieniędzy od ponad sześciu lat.

Saldo wpłat i umorzeń do funduszy inwestycyjnych, wg szacunków Analiz Online, wyniosło w październiku blisko 920 mln zł. Z tak dużym napływem pieniędzy do tej kategorii funduszy nie mieliśmy do czynienia od przeszło sześciu lat. Wprawdzie, jeśli prześledzić dokładnie statystyki, można się natknąć na ponad dwumiliardowe saldo w listopadzie 2008 roku, jednak w zdecydowanej większości, bo prawie 2,1 mld zł, było ono efektem przesunięć kapitałowych w ramach finansowej grupy kapitałowej Aviva. Także w sierpniu 2007 roku saldo było wyższe, jednak również była to zasługa kapitałowych przesunięć, tym razem w ramach grupy ING. Tak naprawdę ostatnim miesiącem, w którym to klienci indywidualni odpowiadali za s aldo przekraczające miliard złotych, był lipiec 2007 roku. Dla tych co już zapomnieli – w lipcu 2007 roku WIG zanotował rekord wszech czasów, osiągając niemal 67,8 tys. punktów. Od tamtego momentu, z krótkimi przerwami, aż do lutego 2009 roku systematycznie tracił na wartości, ostatecznie niemal muskając pułap 20 tys. punktów, czyli spadając w najgorszym momencie o 70 proc.

Saldo wpłat i umorzeń do funduszy polskich akcji (w mln zł)

Źródło: Analizy Online.

Ten krótki rys historyczny pozwala lepiej zrozumieć znaczenie tego, co w październiku wydarzyło się w segmencie funduszy akcji. 920 mln zł teraz, po kilku latach posuchy, jest dużym osiągnięciem. Dotychczasowe rekordowe saldo wpłat i umorzeń do funduszy akcji, zanotowane w czerwcu 2007 roku, wyniosło 4,08 mld zł. Niemniej, zwraca uwagę fakt, że październikowe saldo dla funduszy akcji jest jedenastym najwyższym wynikiem w całej polskiej historii funduszy inwestycyjnych. Każdy z tych dziesięciu lepszych przekraczał miliard złotych, przy czym warto pamiętać, że w co najmniej w trzech przypadkach było to zasługą przesunięć pieniędzy w ramach grup kapitałowych, bez których ostateczne saldo dla tych miesięcy byłoby mniejsze niż w ostatnim październiku, co tylko podnosi rangę tego wyniku.

Na 94 fundusze należącego do kategorii funduszy akcji, dodatnie saldo wpłat i umorzeń w październiku zanotowało 67 funduszy. Największym beneficjentem okazał się fundusz Quercus Agresywny, z saldem bliskim 145,5 mln zł. Ponad 100 mln zł świeżego kapitału pozyskał jeszcze tylko Pioneer Dynamicznych Spółek (127,6 mln zł). Niezłe wyniki odnotowały też Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (71,9 mln zł) oraz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (65,4 mln zł) i PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus (62,4 mln zł). Z 27 funduszy, które zanotowały ujemne saldo, najbardziej wyróżnił się Aviva Investors Akcyjny (minus 106,5 mln zł).

W podziale na podkategorie, najwięcej pieniędzy trafiło do funduszy akcji małych i średnich spółek, 631 mln zł, czyli ponad dwie trzecie całego październikowe napływu do funduszy polskich akcji. Fundusze akcji polskich uniwersalne pozyskały przeszło 265 mln zł, zaś do funduszy sektorowych nieco ponad 20 mln zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych