Prognoza Money.pl. W 2014 PKB w górę o ponad 3 procent. Co z bezrobociem?

Ekonomiści, z którymi rozmawiał portal Money.pl, w swoich prognozach dotyczących 2014 roku są dość optymistyczni. Jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu PKB, to średnia ich prognoz przekroczyła nawet 3 procent w porównaniu do 2013 roku. Ostrożniejsi wskazali wynik na poziomie nieznacznie niższym niż 3 procent. To bardzo wyraźna poprawa, zwłaszcza jeżeli zwrócimy uwagę na to, że w 2013 roku gospodarka najprawdopodobniej ostatecznie urosła o 1,6-1,7 procent w skali roku.

– To z pewnością będzie rok pod znakiem wyraźniejszego wzrostu gospodarczego. Jego skala w ogromnej mierze zależy natomiast od tego, w jakim stopniu będą zwiększać się inwestycje ze środków publicznych w Polsce – mówi Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku. Upatruje on jednocześnie szansy na to, że jednostki samorządu terytorialnego poprawią swoje wyniki budżetowe i nie będą już mocno ograniczać wydatków inwestycyjnych.

Co jednak ciekawe, optymizm ekonomistów dotyczący wzrostu gospodarczego nie przekłada się jednoznacznie na rynek pracy. Średnia ich prognoz wskazuje na to, że w grudniu 2014 roku bezrobocie w Polsce wciąż będzie przekraczać 13 procent.

– Myślę, że jakakolwiek poprawa może mieć miejsce dopiero pod koniec roku – twierdzi Dorota Strauch, ekonomistka z Raiffeisen Polbanku. – Firmy będą do tego czasu wykorzystywać swoje moce i raczej nie będą skłonne do zwiększania zatrudnienia.
Prognozy analityków dotyczące PKB i bezrobocia w 2014 roku
Ekonomista Bank Dynamika PKB* Bezrobocie**
Marcin Mazurek Mbank 3,2% 13,2%
Ignacy Morawski PBP 3,2% 13,1%
Rafał Benecki ING 3,1% 13%
Dorota Strauch Raiffeisen Polbank 2,9% 12,7%
Łukasz Tarnawa BOŚ 2,8% 13,4%
ŚREDNIA 3,17% 13,1%

*średnioroczna
**na koniec 2014 roku
Źródło: Money.pl na podstawie prognoz ekonomistów

Podobnego zdania jest Łukasz Tarnawa: Skala wzrostu zatrudnienia będzie ograniczana faktem, że przedsiębiorstwa w ostatnich miesiącach dość wyraźnie chomikowały siłę roboczą – uważa ekonomista BOŚ Banku. – Od trzeciego kwartału 2013 roku mamy jednak do czynienia z wyraźną stabilizacją na rynku pracy, więc patrząc na to bardziej optymistycznie, można powiedzieć, że gorzej nie będzie.

Warto zauważyć, że ekonomiści swoich prognozach zaprezentowanych Money.pl są nawet bardziej optymistyczni w porównaniu do założeń przyjętych w budżecie państwa na 2014 rok. Tam wzrost gospodarczy sięga 2,5 procent, a wskaźnik bezrobocia wciąż pozostaje wyraźnie powyżej pułapu 13 procent.

Według analityków średnia wzrostu wynagrodzeń przekroczy nawet 3,5 procent w porównaniu do 2013 roku. To bardzo dobra wiadomość, zwłaszcza w kontekście tego, że wyższym pensjom będzie towarzyszyła niska inflacja. – A połączenie całkiem przyzwoitej dynamiki wzrostu wynagrodzeń z bardzo powolnym wzrostem cen oznacza, że realne płace będą rosły – tłumaczy Rafał Benecki.

Prognozy analityków dotyczące płac, inflacji i konsumpcji w 2014 roku
Ekonomista Bank Dynamika wynagrodzeń* Inflacja* Dynamika konsumpcji*
Łukasz Tarnawa BOŚ 3,9% 1,2% 2,5%
Rafał Benecki ING 3,5% 1,5% 2,2%
Marcin Mazurek Mbank 3,5% 2,2% 2,3%
Ignacy Morawski PBP 3,5% 1,7% 2,9%
Dorota Strauch Raiffeisen Polbank 3,3% 2% 2,6%
ŚREDNIA 3,6% 1,65% 2,48%

*średnioroczne
Źródło: Money.pl na podstawie prognoz ekonomistów

– Jeżeli chodzi o ceny, zwłaszcza te administrowane, to mamy bardzo dobrą sytuację – zauważa Łukasz Tarnawa. – Konsumenci mogą być spokojni, jeżeli chodzi na przykład o ceny gazu czy energii elektrycznej.

Ekonomista dodaje, że nie będziemy mieli również powodów do narzekania, jeżeli chodzi o to, co zwykle dość mocno bije nas po kieszeniach, czyli ceny żywności. Wskazuje na wyraźne spadki na rynkach cen takich produktów jak zboża, olej czy mięso. Osobną grupą towarów są wciąż drogie warzywa, ale – jeżeli zbiory dopiszą – to w drugiej połowie roku będzie szansa na obniżki.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych