Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – GRUDZIEŃ 2013

INVIGO TOP 10

Ranking najlepszych kredytów hipotecznych – GRUDZIEŃ 2013

Grudzień to ostatni miesiąc dostępu do kredytów hipotecznych na dotychczasowych zasadach. 1 Stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowa Rekomendacja S, wprowadzająca szereg zmian w polityce kredytowej banków. Zgodnie
z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego, wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt będzie musiał wynosić co najmniej 5 proc. (rok później będzie to, co najmniej 10 proc., w 2016 r. – 15 proc., a od 2017 r. – 20 proc.) . Poza tym wprowadzony zostanie maksymalny okres kredytowania – 35 lat. Wchodząca w życie nowelizacja Rekomendacji S nie pozostaje na rynku bez echa. Pozytywne statystyki sprzedaży kredytów świadczą o tym, że wszyscy uczestnicy rynku nieruchomości mieszkaniowych, zarówno banki, jak i nabywcy mieszkań, chętnie wykorzystują tę możliwość. Według ZBP w trzecim kwartale br. sprzedaż kredytów z LTV powyżej 80 proc. wzrosła o 6 p.p. Grudzień jest „ostatnim dzwonkiem” dla kredytobiorców, którzy chcieliby nabyć mieszkanie na kredyt bez wkładu własnego. Warto się spieszyć, bo część banków, tłumacząc się koniecznością wdrożenia nowej Rekomendacji KNF skraca terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków kredytowych. Nie widać też w związku z tym specjalnej woli do wprowadzania promocji czy ofert specjalnych – banki zdają sobie sprawę, że wiele osób po prostu musi złożyć wniosek jeszcze w tym roku. Nie zmienia to oczywiście faktu, że dokładnie analizując oferty można wciąż wybrać korzystne rozwiązanie, dopasowane do indywidualnych potrzeb. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do analizy najnowszego zestawienia i wyboru optymalnego wariantu.

W niniejszym rankingu, tradycyjnie już, prezentujemy aktualne promocje i oferty specjalne. Wynikiem tego są zmiany w rankingu INVIGO TOP 10, przygotowywanym przez ekspertów pośrednika na początku każdego miesiąca. Zestawienie powstaje w oparciu o aktualne oferty banków współpracujących z firmą. Na potrzeby rankingu analitycy Invigo badają także zdolność kredytową klienta osiągającego przeciętne dochody, a także tradycyjnej polskiej rodziny „2+2”. Eksperci Invigo zwracają uwagę na fakt, że poszukując najatrakcyjniejszego kredytu dla siebie warto brać pod uwagę nie tylko wysokość comiesięcznej raty, ale także pozostałe parametry kredytu oraz opłaty dodatkowe, jakie się z nim wiążą.

Dzięki aplikacji dostępnej na stronie www.invigo.pl, każdy klient może codziennie samodzielnie sprawdzać, co oferują dla niego banki i porównywać to z wcześniej wykonywanymi symulacjami.

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA
Według najnowszych danych GUS, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce wynosi około
3 833,84 zł, czyli około 2 737,48 zł na rękę. Osoba, która nie ma żadnych innych zobowiązań może dziś liczyć na 249 536 zł kredytu. Warto wspomnieć, że kwota potencjalnego kredytu jest wyższa o przeszło 7 tys. zł w porównaniu do średniego kredytu, jaki można było uzyskać w listopadzie br. Maksymalna rata, jaką kredytobiorca może opłacać wynosi 1387 zł w przypadku kredytu w złotych i 1110 zł w przypadku kredytu walutowego. Niewielki limit na karcie kredytowej czy w koncie oraz 300 złotych miesięcznej raty innego kredytu (np. gotówkowego) znacznie obniżają zdolność kredytową, ale nadal można pożyczyć 192 864 zł. Podkreślić należy, że wyliczenia zdolności kredytowej mają charakter uśredniony, dlatego też zdolność kredytowa w wybranym banku może się różnić

Tradycyjna rodzina złożona z rodziców oraz dwójki dzieci, osiągająca przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w wysokości 5 474 zł (stała umowa o pracę) – przy założeniu, że nie ma żadnych innych zobowiązań – może otrzymać maksymalny kredyt w wysokości 526 058 zł. Przy średniej cenie transakcyjnej 1 metra kwadratowego mieszkania
w Warszawie, która wynosi 7 290 zł/m2 (Raport ZBP, AMRON–SARFiN, III kwartał 2013r.) za tę kwotę kredytu rodzina może sobie pozwolić na zakup około 72 metrowego mieszkania. Dodatkowe obciążenia domowego budżetu (np. raty niewielkich kredytów gotówkowych) lub limity w kontach znacznie obniżą wysokość potencjalnego kredytu. Jednak nawet przy pewnych ograniczeniach, typowa polska rodzina z dwójką dzieci z powodzeniem może starać się o kredyt w wysokości 469 386 zł.

RANKING NAJCIEKAWSZYCH OFERT

Invigo przeanalizowało propozycje dla klienta, który szuka kredytu na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych – czyli zakup mieszkania/domu bądź też na budowę domu. Kredyt wyniesie 200 tys. zł i będzie spłacany przez 30 lat. Warto dodać, że z danych Invigo wynika, że jest to najbardziej poszukiwany i jednocześnie najczęściej wybierany przez klientów pośrednika okres kredytowania nieruchomości.

Kredyt w PLN na 80 proc. LTV.

W grudniowym rankingu Invigo TOP10 niemal nie widać zmian, w porównaniu do ostatniego miesiąca. Bank Pekao S.A. w listopadzie obecny na drugiej pozycji rankingu oddał pole Alior Bankowi, który przesunął się o jedną pozycję w górę zestawienia. Lepsze pozycjonowanie banku w grudniowym rankingu wynika ze zmian w zakresie przedziału marż, które Alior Bank wprowadził z myślą o swoich klientach z dniem 6 grudnia br.
Ogólnie można powiedzieć, że brak istotnych zmian w ofertach to dowód na to, że sytuacja na rynku kredytów hipotecznych nadal sprzyja kredytobiorcom. Średnia rata analizowanego przez nas kredytu wciąż utrzymuje się na poziomie poniżej 1 tysiąca złotych. Oprocentowanie kredytów proponowanych przez banki znajdujące się w czołówce zestawienia nadal kształtuje się w okolicach 4 proc., a średnia marża najlepszych kredytów waha się w przedziale 1,38 proc. – 1,45 proc., Przy czym niższa wartość marży dotyczy okresu obowiązywania promocji, a wyższa dalszych okresów spłaty kredytu.

INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN – GRUDZIEŃ 2013r.

Grudniowy ranking Invigo TOP 10 otwiera bank PKO BP, który nadal broni swojej czołowej pozycji. Propozycja PKO BP oparta o marżę 1,1 proc. i zerową prowizję nadal pozostaje jedną z ciekawszych ofert dla osób poszukujących kredytu. Warto jednak wiedzieć, że wspomniane atrakcyjne warunki – promocyjna marża w pierwszym roku kredytowania i brak prowizji są oferowane klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku, wykupią w banku ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat oraz nabędą kartę kredytową i/lub skorzystają z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. W kolejnych latach trwania kredytu marża wzrośnie do poziomu 1,5proc., co spowoduje wzrost raty do 972 zł. Koszt ubezpieczenia od utraty pracy i hospitalizacji warunkujących skorzystanie z oferty wynosi 3,25 proc. od kwoty kredytu.

Na miejscu drugim, tym razem uplasował się Alior Bank. Klienci zainteresowani kredytem hipotecznym mogą liczyć
w tym banku na promocyjną marżę w wysokości od 1,3 proc. i brak prowizji w przypadku, kiedy zdecydują się na zakupienie ubezpieczenia na życie dostępnego w ofercie banku. Klient ma obowiązek wykupić je na okres 5 lat (koszt ubezpieczenia to niestety aż 10 proc. kwoty kredytu). Należy pamiętać, że w naszym rankingu prezentujemy najniższą marżę, której poziom waha się od 1,3 proc. do 2,4 proc. Warto wiedzieć, że zakup wspomnianej polisy zwalnia klientów również z konieczności opłacania prowizji banku z tytułu udzielenia kredytu, a także, że kwota ubezpieczenia może zostać doliczona do kwoty kredytu. Dla klientów niezainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia marża banku wyniesie 2,2 proc. Bank pobierze także prowizję w wysokości 2-5 proc.

Wysoki koszt ubezpieczenia powoduje, że przez cały okres trwania kredytu rata będzie wyższa o 95 zł, jeśli składka ubezpieczenia będzie doliczona do kwoty kredytu. Ten przypadek potwierdza, jak ważne jest analizowanie poza wysokością raty również kosztów dodatkowych kredytu.

Na trzeciej pozycji rankingu analizujemy ofertę banku Pekao S.A. Aktualnie bank proponuje marżę w wysokości 1,34 proc. – jest to oferta promocyjna, obowiązująca przez pierwsze 2 lata kredytowania. Oferta jest kierowana do klientów, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia, posiadają lub nabędą kartę debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez bank. W dalszym okresie kredytowania marża wynosi 1,64 proc. Bank ma w swojej ofercie również kredyt ze stałą marżą w całym okresie kredytowania. W tej opcji marża wynosi 1,79 proc. w przypadku, gdy prowizja banku jest doliczona do kwoty kredytu lub 1,69 proc. przy prowizji płatnej gotówką. Przy tej opcji bank pobierze prowizję w wysokości 1,49 proc.

Oczko niżej możemy przyjrzeć się ofercie Citi Handlowego. Kredyt z marżą 1,4 proc. oraz prowizją
2 proc. jest propozycją dla klientów, którzy otworzą konto, zadeklarują regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę kredytową.

Miejsce piąte należy do banku Credit Agricole Bank Polska. W tym banku marża w wysokości 1,4 proc. jest dedykowana klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku, zadeklarują regularne wpływy z tytułu wynagrodzenia nabędą kartę kredytową oraz ubezpieczenie nieruchomości i ubezpieczenie na życie oferowane przez bank na cały okres kredytowania. Klienci zapłacą również 2 proc. prowizję za udzielenie kredytu.

Drugą połowę grudniowego rankingu Invigo otwiera Eurobank. Marża – 1,39 proc. – jest tutaj oferowana dla klientów, którzy otworzą konto w banku wraz z deklaracją regularnych wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz wykupią ubezpieczenie na życie dostępne w ofercie banku. Warto wiedzieć, że w przypadku tego banku istnieje możliwość obniżenia prowizji do poziomu 0 proc., przy jednoczesnym wzroście marży o 0,30 proc.

Na pozycji siódmej tym razem analizujemy ofertę Banku Pocztowego, który oferuje marżę w wysokości 1,47 proc. oraz brak prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Bank dedykuje ofertę klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z kontem oszczędnościowym oraz usługą Pocztowy 24 i zadeklarują wpływy w wysokości min. 2 500 zł. Ponadto bank będzie wymagał nabycia: karty debetowej lub kredytowej, ubezpieczenia nieruchomości oferowanego przez bank oraz pakietu ubezpieczeń AVIVA, którego koszt wynosi 3 proc. kwoty kredytu za 3 letni okres ubezpieczenia.

Na miejscu ósmym prezentujemy ofertę BZ WBK, który oferuje dziś marżę w wysokości od 1,49 proc.
i prowizję 2,5 proc. Marża jest oferowana klientom, którzy otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia w wysokości min. 2 000 zł. Warto zauważyć, że w naszym rankingu prezentujemy najniższą marżę, której poziom waha się od 1.49 proc. do 1.89 proc. Jej wysokość uzależniona jest od oceny scoringowej przeprowadzanej przez bank indywidualnie dla każdego klienta.

Oczko niżej uplasował się bank BPH. Bank oferuje marżę w wysokości 1,5 proc. klientom, którzy otworzą w banku konto wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,9 proc. Klienci, którzy chcieliby otrzymać kredyt bez prowizji powinni wiedzieć, że bank odstąpi od niej w przypadku wykupienia ubezpieczenia na życie oraz od utraty pracy. Koszt ubezpieczeń wyniesie: 0,7 proc. kwoty kredytu w przypadku ubezpieczenia na życie i 1,2 proc. w przypadku ubezpieczenia od utraty pracy.

Grudniowy ranking Invigo zamyka oferta banku BNP Paribas, który już w ubiegłych miesiącu zmienił warunki kredytów i dziś oferuje marżę w wysokości 1,5 proc. Marża jest tutaj oferowana klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku, zadeklarują miesięczne wpływy w kwocie nie niższej niż 1 proc. udzielonego kredytu, potwierdzą przelewanie całości wynagrodzenia (dot. umowy o pracę), będą dokonywać minimum 3 transakcje bezgotówkowe w miesiącu oraz wykupią ubezpieczenie na życie oferowane przez bank. Koszt ubezpieczenia to 0,046 proc. kwoty kredytu miesięcznie. Dodatkowo bank wymaga od klientów opłaty prowizji w wysokości 1,5 proc.

Kredyt w PLN na 100 proc. LTV

W rankingu kredytów bez wkładu własnego również obserwujemy stosunkowo niewiele zmian w porównaniu do ubiegłego miesiąca. Tylko bank Millenium zdecydował się na podniesienie marży z poziomu 1,99 proc. do poziomu 2,19 proc., co sprawiło, że oferta tego banku przesunęła się z pozycji ósmej na pozycję dziewiątą zestawienia.

Klienci, którzy są zainteresowani kredytem bez wkładu własnego powinni pamiętać, że o taki kredyt można wnioskować tylko do końca grudnia 2013 roku. Przy czym, część banków już dziś sygnalizuje, że z uwagi na konieczność wdrożenia Rekomendacji S takie wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane tylko w indywidualnie wyznaczonych przez bank terminach. Szczegóły prezentujemy w tabeli poniżej.

Warto także wiedzieć, że banki oferują takie produkty wraz z pewnymi zastrzeżeniami i wymogami – choćby koniecznością wykupienia dodatkowego produktu ubezpieczeniowego (ubezpieczenie niskiego wkładu), który zrekompensuje kredytodawcy brak wkładu własnego. W zależności od banku ubezpieczenie tego typu wyrażone jest w formie składki za okres najczęściej 3 lat – płatne jednorazowo przed uruchomieniem kredytu lub w formie podwyższonej marży – w tym przypadku koszt ten jest rozłożony w czasie. Należy również pamiętać, iż w przypadku składki płatnej za dany okres z góry, bank po pierwszym okresie ponownie zweryfikuje wartość nieruchomości
i wysokość pozostałego do spłaty kapitału i na tej podstawie wyliczy składkę za kolejne 3 lub 5 lat. W opcji podwyższonej marży, okres, w którym ponoszone są koszty ubezpieczenia wynosi około 10-12 lat.

INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLN NA 100% LTV – GRUDZIEŃ 2013r.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów oraz czytelników rankingu INVIGO TOP 10 analizujemy ofertę kredytów dedykowanych klientom, którzy szukają kredytu na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, czyli zakup mieszkania/domu bądź też na budowę domu. Kredyt wyniesie 200 tys. zł i będzie spłacany przez 30 lat. Warto dodać, że z danych Invigo wynika, że jest to najbardziej poszukiwany i jednocześnie najczęściej wybierany przez klientów pośrednika okres kredytowania nieruchomości.

Na pierwszym miejscu zestawienia ponownie uplasował się bank PKO BP, który podobnie jak w ubiegłym miesiącu oferuje promocyjną marżę w wysokości 1,1 proc. oraz brak prowizji klientom, którzy otworzą konto w banku, wykupią ubezpieczenie od utraty pracy na okres 4 lat, posiadają lub nabędą kartę kredytową i/lub skorzystają
z ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank. Dodatkowo, bank z tytułu ubezpieczenia brakującego wkładu własnego podwyższy marżę o 0,25 proc, co spowoduje wzrost raty o 30zł. Warto wiedzieć, że preferencyjna marża obowiązuje tylko w pierwszym roku kredytowania, w kolejnych latach wzrośnie do poziomu 1,92 proc.
i spowoduje wzrost miesięcznej raty kredytu do poziomu 1022 zł.

Pozycja druga należy do Alior Banku. Klienci zainteresowani kredytem hipotecznym w tym banku mogą liczyć na promocyjną marżę – w wysokości 1,3 proc. – w przypadku, kiedy zdecydują się na zakupienie ubezpieczenia na życie dostępnego w ofercie banku. Klient ma obowiązek wykupić je na okres 5 lat (koszt ubezpieczenia to niestety aż 10 proc. kwoty kredytu). Warto wiedzieć, że zakup wspomnianej polisy zwalnia klientów również
z konieczności opłacania prowizji banku z tytułu udzielenia kredytu, a także, że kwota ubezpieczenia może zostać doliczona do kwoty kredytu. Dla klientów niezainteresowanych wykupieniem ubezpieczenia marża banku wyniesie 2,20 proc. Bank pobierze także prowizję w wysokości 2-5 proc. Z tytułu brakującego wkładu własnego bank pobierze składkę w wysokości 1400 zł za pierwsze 3 lata ochrony ubezpieczeniowej.

Wysoki koszt ubezpieczenia powoduje, że przez cały okres trwania kredytu rata będzie wyższa o 95 zł, jeśli składka ubezpieczenia będzie doliczona do kwoty kredytu. Ten przypadek potwierdza, jak ważne jest analizowanie poza wysokością raty również kosztów dodatkowych kredytu.

Na miejscu trzecim prezentujemy ofertę banku Pekao S.A. Bank oferuje marżę w wysokości 1,34 proc. oraz prowizję 1,95 proc. klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia, posiadają lub nabędą kartę debetową oraz kartę kredytową lub ubezpieczenie nieruchomości oferowane przez bank. Ponadto bank będzie wymagał opłacenia ubezpieczenia rekompensującego brak wkładu własnego. Koszt ubezpieczenia wynosi 2 952 zł płatne z góry za cały okres (123 miesięcy). Warto wiedzieć, że promocyjna marża obowiązuje tylko podczas dwóch pierwszych lat kredytowania. W dalszym okresie trwania kredytu marża wzrośnie do poziomu 1,84proc., co spowoduje wzrost raty do 1089 zł. Bank ma w swojej ofercie również kredyt ze stałą marżą
w całym okresie kredytowania. W tej opcji marża wynosi 1,79 proc. w przypadku, gdy prowizja banku jest doliczona do kwoty kredytu lub 1,69 proc. przy prowizji płatnej gotówką. Przy tej opcji bank pobierze prowizję w wysokości 1,49 proc.

Na pozycji czwartej możemy przyjrzeć się ofercie Eurobanku, który oferuje swoim klientom marżę w wysokości 1,64 proc. oraz 2 proc. prowizję. Kredyt na takich warunkach otrzymają kredytobiorcy, którzy otworzą konto w banku wraz z deklaracją regularnych wpływów z tytułu wynagrodzenia, nabędą kartę kredytową oraz wykupią ubezpieczenie na życie oferowane przez bank na cały okres kredytowania. Warto wspomnieć, że istnieje możliwość obniżenia prowizji do poziomu 1 proc., przy wykupie ubezpieczenia od utraty pracy oferowanego przez bank i jego kontynuacji przez min. 3 lata. Z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu bank podwyższa marżę 0,15 proc.

Oczko niżej uplasował się Bank Pocztowy. Marża w wysokości 1,67 proc. jest tutaj oferowana klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z kontem oszczędnościowym oraz usługą Pocztowy24
i zadeklarują wpływy w wysokości min. 2 500 zł, nabędą kartę debetową lub kredytową oraz pakiet ubezpieczeń AVIVA. Warto wiedzieć, że zakup wspomnianego ubezpieczenia pozwoli klientowi zaoszczędzić na prowizji, której opłacenia bank nie będzie już wymagał. Klienci zainteresowani tą ofertą powinni wiedzieć, że dodatkowo poniosą koszt ubezpieczenia brakującego wkładu własnego w wysokości 1 560 zł za pierwszych 5 lat ochrony ubezpieczeniowej.

Drugą połowę rankingu Invigo otwiera Bank Ochrony Środowiska. Klienci zainteresowani kredytem w tym banku powinni wiedzieć, że bank zaproponuje im marżę w wysokości 1,7 proc. w przypadku, kiedy zdecydują się na otworzenie konta w banku wraz z deklaracją wpływów w wysokości min. 2,5 tys. zł lub złożą u pracodawcy dyspozycję przelewu całości wynagrodzenia na w/w konto, zakupią ubezpieczenie do konta oraz kartę kredytową. Dodatkowo z tytułu ubezpieczenia brakującego wkładu własnego bank podwyższy marżę o 0,6 proc, co spowoduje wzrost raty o 72 zł.

Na kolejnej pozycji uplasował się Deutsche Banku, który oferuje marżę w wysokości 1,95 proc. oraz zerową prowizję klientom, którzy posiadają lub otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia, nabędą kartę kredytową oraz wykupią ubezpieczenie ma życie lub przystąpią do produktu oszczędnościowego. Koszt ubezpieczenia to 1,8 proc. od kwoty kredytu za okres dwóch lat (płatne z góry), a w kolejnych latach 0,042 proc. miesięcznie. Natomiast koszt pakietu oszczędnościowego to 75 zł miesięcznie za każde 100.000 zł kwoty kredytu. Należy pamiętać, że wszystkie produkty dodatkowe muszą być utrzymywane przez 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, aby marża była utrzymana przez cały okres kredytowania.

W przypadku niewypełnienia któregokolwiek z warunków marża zostanie podwyższona do poziomu z Pakietu standardowego bez obniżek oraz klient będzie zobowiązany do zapłaty Prowizji Przygotowawczej, której nie opłacił wcześniej.

Miejsce ósme należy do Getin Noble Banku, który proponuje klientom marżę w wysokości 2,04 proc. Promocyjna marża jest propozycją dla klientów, którzy otworzą konto w banku i zadeklarują regularne wpływy. Bank nie pobiera także prowizji przy wykupie ubezpieczenia “TITLE” – od wad prawnych nieruchomości lub ubezpieczenia “Program Ochronny Zdrowy Kredyt” oraz ubezpieczenia nieruchomości, łączny koszt wszystkich wymaganych ubezpieczeń to 3,25 proc.

Na dzie wiątej pozycji analizujemy ofertę banku Millennium, który w tym miesiącu podniósł marżę do poziomu 2,19 proc. ( jest ona o 0,2 proc. wyższa niż w listopadzie br.) Jest to oferta dedykowana klientom, którzy otworzą konto w banku wraz z deklaracją wpływów z tytułu wynagrodzenia oraz nabędą kartę debetową i będą dokonywać za jej pomocą transakcje bezgotówkowe na kwotę 500 zł miesięcznie. Dodatkowo bank będzie wymagał wykupienia ubezpieczenia na życie oferowanego przez bank, którego koszt miesięczny to 40 zł. Dobrą wiadomość stanowi fakt, że bank nie wymaga zakupu ubezpieczenia rekompensującego brak wkładu własnego. Bank pobierze również prowizję w wysokości 2 proc.

Ranking zamyka oferta mBank ’u. Klienci tego banku mogą liczyć na kredyt oparty o marżę 2,5 proc. przy zakupie ubezpieczenia spłaty rat kredytu “Pakiet Bezpieczna Spłata”. Dobrą wiadomość dla osób zainteresowanych takim kredytem stanowi fakt, że bank nie pobiera prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Koszt ubezpieczenia to 1,4 proc. kwoty kredytu za pierwsze dwa lata ochrony ubezpieczeniowej, po upływie tego okresu składka płatna jest miesięcznie w wysokości 4 proc. od raty kredytu. Aby spełnić warunki marży promocyjnej, należy kontynuować ubezpieczenie przez okres 5 lat. Warto zwrócić uwagę, że bank nie pobiera opłaty za ubezpieczenie rekompensujące brak wkładu własnego.

Najciekawsze oferty w Euro

W grudniu nie notujemy większych zmian w ofercie kredytów w euro. Rozkład sił banków, które udzielają takich kredytów jest bardzo zbliżony do ubiegłego miesiąca.

Niestety, dostęp do tego typu produktów nadal pozostaje utrudniony w przypadku osób, które nie mogą pochwalić się ponad przeciętnymi dochodami, a przy tym nie są skłonne do zakupu dodatkowych produktów bankowych takich jak ubezpieczenia i/ lub produkty inwestycyjne. Wszystkie banki bardziej restrykcyjnie liczą zdolność kredytową
w porównaniu do kredytów w PLN. Do tego ustalają progi minimalnych dochodów netto wyższych niż w przypadku PLN. Należy również pamiętać, że nowa Rekomendacja S znacznie ograniczy dostęp do kredytów walutowych. Od dnia 01.07.2014 r. banki udzielą takiego kredytu tylko osobom uzyskujących dochód w danej walucie. W tej edycji rankingu nie pojawia się Deutsche Bank, który do 31.12.2013 wstrzymał przyjmowanie wniosków kredytowych w walucie EUR.

INVIGO TOP 10 – RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W EURO – GRUDZIEŃ 2013r.

Na pierwszym miejscu rankingu prezentujemy ofertę BZ WBK. Klient, który skorzysta z tej opcji będzie zobowiązany do opłaty comiesięcznej raty w wysokości 1030 zł, dla średniego poziomu marży ofertowanej przez bank i prowizję
w wysokości 2,5 proc. Ostateczną wysokość marży bank wyliczy dla każdego klienta indywidualnie w zależności od jego sytuacji finansowej oraz rodzaju finansowanej transakcji i wynosi ona od 3,3 proc. do 5,1 proc. Warto wiedzieć, że klienci zainteresowani minimalną marżą muszą się liczyć z koniecznością otworzenia konta w banku wraz
z deklaracją regularnych wpływów w wysokości min. 2 tys. zł Minimalny dochód kredytobiorców ubiegających się o kredyt w EUR wzrósł do 15.000 zł w przypadku gospodarstwa domowego oraz z 5.000 zł do 10.000 zł
w przypadku tzw. singli.

Na miejscu drugim prezentujemy ofertę Alior Banku. Kredyt w tym banku wiąże się dziś z marżą
w wysokości 4,5 proc. oraz miesięczną ratą na poziomie 1129 zł i prowizję 2.5 proc. kwoty kredytu. Warto wiedzieć, że zakup polisy zwalnia klientów także z konieczności opłacania prowizji banku z tytułu udzielenia kredytu. Minimalny dochód wymagany przez bank wynosi 15.000 zł.

Jako ostatnią analizujemy propozycję Getin Noble Banku. Kredyt hipoteczny denominowany w euro zaciągnięty
w tym banku wiąże się dziś z koniecznością poradzenia sobie z comiesięczną ratą w wysokości 1167 zł. Warto podkreślić, że bank zaoferuje marżę 4,65 proc. tylko i wyłącznie klientom, którzy otworzą konto w banku
i zadeklarują regularne wpływy. Dobrą wiadomością dla klientów jest fakt, że bank nie pobierze prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Oferta dostępna dla osób, których dochód stanowi, co najmniej dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w kwartale poprzedzającym udzielenie kredytu.

INVIGO TOP 10 – RANKING LIDERÓW POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII – GRUDZIEŃ 2013 R.
Ranking podsumowujemy prezentacją liderów poszczególnych kategorii, tak, aby była możliwość bezpośredniego porównania najbardziej atrakcyjnych ofert banków w bieżącym miesiącu. Analizując ranking można zauważyć, że niska rata nie zawsze oznacza najniższe koszty kredytu. Dlatego poszukując kredytu idealnego dla siebie warto indywidualnie analizować poszczególne kryteria wyboru kredytu.

O metodologii raportu INVIGO TOP 10:
 W rankingu prezentujemy aktualne oferty banków współpracujących z Invigo, opierając się na informacjach przekazywanych nam przez same banki. Dane dot. ofert są na bieżąco aktualizowane w bazie produktów bankowych Invigo i są udostępniane Klientom w internetowych narzędziach kredytowych Invigo, a także służą do automatycznego generowania zestawień na potrzeby comiesięcznego raportu Invigo TOP 10.
 Ranking jest opracowywany w 3 kategoriach: kredyty w PLN – analizowane pod względem wysokości LTV – 80 proc.
i 100 proc. oraz kredyty denominowane w Euro. Na potrzeby rankingu przyjęliśmy założenie, że kredyt w wysokości 200 tys. zł jest zaciągany na okres 30 lat, w celu sfinansowania zakupu 45 metrowego mieszkania o wartości 250 tys. zł.
 Zestawienia dla poszczególnych kategorii szeregują oferty (dla powyżej opisanych kryteriów kredytu) w oparciu
o wysokość raty kredytu wyliczonej na podstawie oprocentowania w pierwszym roku kredytowania. Pokazujemy także wysokość marży (w pierwszym roku kredytowania, a także po zakończeniu promocji), oprocentowania, prowizji banku,
a także koszty wymaganych produktów ubezpieczeniowych i ogólny koszt związany z uruchomieniem kredytu.
 W opisie każdej oferty informujemy o dodatkowych wymogach banków np. konieczności skorzystania z opcji cross – sell warunkującej skorzystanie z oferty specjalnej.
 Klienci, którzy chcieliby sprawdzić dostępność kredytu w oparciu o inne założenia np. kwotę kredytu lub okres kredytowania mogą opracować indywidualny ranking wykorzystując kalkulator kredytowy dostępny na www.invigo.pl.
O Invigo:
Invigo S.A. to jedyna w Polsce firma udostępniająca kredyty hipoteczne w modelu direct, czyli przez Internet i telefon. Klient samodzielnie sprawdza swoją zdolność kredytową i dopasowane do swoich potrzeb szczegółowe oferty 22 banków. Ma do dyspozycji konsultanta Invigo, który asystuje mu w całym procesie – od wyboru oferty do wypłaty kredytu. Dodatkowo, Klient otrzymuje od Invigo ubezpieczenie nieruchomości nawet na 3 lata lub premię gotówkową, zależną od wysokości zaciągniętego kredytu. W 2011 r. firma rozpoczęła budowę sieci Invigo Access Point – nowoczesnych punktów dostępu do kredytów hipotecznych, będących uzupełnieniem obsługi internetowej i telefonicznej. Pierwsze punkty dostępu Invigo działają już w Warszawie, Gdańsku oraz Łodzi. Invigo rozwija również sprzedaż kredytów hipotecznych w innowacyjnym modelu współpracy z pośrednikami finansowymi oraz firmami z rynku nieruchomości. Szczegółowe informacje o firmie dostępne są na www.invigo.pl.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych