PKO Bank Polski kontynuuje obsługę budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i zdobywa nagrodę za finansowanie branży chemicznej

PKO Bank Polski wygrał przetarg na obsługę i prowadzenie około 700 rachunków bieżących największego województwa w Polsce oraz jego 49 jednostek budżetowych i 28 wojewódzkich instytucji kultury. Oznacza to, że rozpoczęta w 2000 roku współpraca będzie trwała – w rozszerzonej formule – przez kolejne 4 lata.

PKO Bank Polski przedstawił najlepszą ofertę spośród czterech banków biorących udział w przetargu. Poza prowadzeniem rachunków bankowych oraz realizacją operacji bankowych we wszystkich systemach i trybach, usługi Banku obejmą m.in. kompleksową obsługę kart płatniczych, realizację transakcji czekowych i walutowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego, udostępnienie systemu bankowości elektronicznej (prawie 350 stanowisk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, jego delegaturach i jednostkach budżetowych), obsługę płatności masowych oraz możliwość otwierania lokat overnight i weekendowych.

Ponadto Bank udzielił województwu kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 300 mln zł, który będzie przeznaczony na finansowanie przejściowego deficytu budżetowego w każdym kolejnym roku, w którym prowadzona będzie obsługa bankowa.

– PKO Bank Polski od lat pozostaje ważnym partnerem sektora samorządowego. Nasi klienci mogą liczyć na szeroki wachlarz usług, zarówno w zakresie oferty depozytowo-transakcyjnej, jak i kredytowej oraz profesjonalną obsługę. Wieloletnia współpraca z województwem mazowieckim potwierdza, że oferta Banku dobrze realizuje potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego – podkreśla Piotr Galas, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

Współpraca PKO Banku Polskiego z samorządami dotyczy nie tylko kwestii czysto finansowych i oferowania produktów bankowych, ale opiera się także na doradztwie w zakresie montażu finansowego czy modelu realizacji inwestycji (np. poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne). Według danych NBP z czerwca 2013 roku udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu samorządów kredytami przekracza 17%. Bank jest także liderem emisji obligacji komunalnych, a jego udział w tym rynku sięga prawie 30%. Obecnie, oprócz województwa mazowieckiego, Bank obsługuje budżety województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego, a także wielu miast, w tym: Wrocławia, Szczecina, Zamościa, Grudziądza, Zielonej Góry, Płocka i Włocławka.

Samorządom PKO Bank Polski proponuje atrakcyjną ofertę kredytową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycie przejściowego i planowanego deficytu, a także wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu samorządy mogą realizować inwestycje infrastrukturalne: drogi, wodociągi czy sieć kanalizacyjną, a także inwestycje sportowo-turystyczne: ścieżki rowerowe, promenady spacerowe, boiska i baseny.

PKO Bank Polski jest także ważnym partnerem firm z obszaru rynku korporacyjnego. W listopadzie podczas Polish Chemical Forum otrzymał nagrodę we kategorii „Podmiot Finansujący Roku”. Bank został wyróżniony za współpracę z branżą chemiczną i aktywne finansowanie firm z tego sektora poprzez kredyty, obligacje, gwarancje oraz poręczenia. W latach 2010-2013 Bank uczestniczył w procesie konsolidacji polskiej chemii jako podmiot finansujący Grupę Azoty SA. Wartość kredytów inwestycyjnych dla Grupy przekroczyła 850 milionów złotych. Dodatkowo Bank był organizatorem emisji akcji Grupy Azoty SA, których łączna wartość przekroczyła poziom 2,1 mld złotych.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych