PKO Bank Polski – Bank przyjazny samorządom

Podczas XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, Bank otrzymał statuetkę im. Kazimierza Wielkiego za atrakcyjną ofertę opartą o znajomość realiów rynku i otwartość na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego. Kongres odbył się pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Według danych NBP z czerwca 2013 roku udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu samorządów kredytami przekracza 17%. Bank jest także liderem emisji obligacji komunalnych, a jego udział w tym rynku sięga prawie 30%. Obecnie obsługuje budżety województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego, a także wielu miast, w tym: Wrocławia, Szczecina, Zamościa, Grudziądza, Zielonej Góry, Płocka i Włocławka.

Samorządom PKO Bank Polski proponuje atrakcyjną ofertę kredytową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycie przejściowego i planowanego deficytu, a także wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu samorządy mogą realizować inwestycje infrastrukturalne: drogi, wodociągi czy sieć kanalizacyjną, a także inwestycje sportowo-turystyczne: ścieżki rowerowe, promenady spacerowe, boiska i baseny.

– Współpraca z samorządami wykracza poza oferowanie produktów bankowych. Opiera się na doradztwie w zakresie struktury finansowania czy modelu realizacji inwestycji, np. poprzez Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Jestem dumny, że zaangażowanie i ofertę Banku doceniło grono samorządowców. Potwierdza to, że nasza „skrojona na miarę oferta” wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom – podkreśla Piotr Galas, Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski systematycznie poszerza ofertę skierowaną do samorządów i rozwija nowoczesne formy obsługi. Ciekawym produktem są PKO Rachunki Wirtualne. Usługa polega na identyfikacji płatności przychodzących w oparciu o unikalny identyfikator odbiorcy/kontrahenta umieszczony w numerze rachunku bankowego. Umożliwia to sprawne zarządzanie płatnościami dłużników wpływającymi na rachunek bieżący JST, poprzez ich automatyczną identyfikację oraz szybkie przetwarzanie. PKO Rachunki Wirtualne są szczególnie przydatne w kontekście Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Są też najbardziej rozbudowanym produktem tego typu na rynku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom samorządów PKO Bank Polski oferuje także wykup wierzytelności z odroczonym terminem spłaty. Pozwala to jednostkom samorządu terytorialnego na wybór w jednym postępowaniu przetargowym wykonawcy inwestycji oraz banku finansującego. Inwestycją realizowaną przez wykup wierzytelności jest między innymi Afrykarium-Oceanarium we Wrocławiu.

Więcej szczegółów i informacji na temat oferty skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego jest dostępnych w placówkach PKO Banku Polskiego i na stronie internetowej www.pkobp.pl

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych