Kredyt z gwarancją de minimis w Alior Banku

Alior Bank dołączył do programu gwarancji de minimis. Program ten ma na celu wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu klienci biznesowi Alior Banku mogą uzyskać na preferencyjnych warunkach gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu, przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności firmy.

Program „Gwarancja de minimis” jest skierowany do klientów z sektora mikro – małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających zdolność do spłaty kredytu. Dzięki zabezpieczeniu
w wysokości nawet 60% kwoty udzielonego kredytu, zapewnianemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dostęp do finansowania mogą uzyskać również przedsiębiorcy z krótką historią kredytową lub nie posiadający wystarczających środków na zabezpieczenie kredytu.
Kwota zabezpieczenia udzielanego przez BGK nie może przekroczyć 3,5 miliona złotych, a okres kredytowania w ramach programu wynosi maksymalnie 27 miesięcy.

Wszelkie formalności związane z udzieleniem gwarancji de minimis są realizowane
przez Alior Bank. Przedsiębiorca ubiegający się o kredyt obrotowy, wraz z wnioskiem o jego udzielenie składa jedynie dodatkowy wniosek o udzielenie gwarancji. Rozpatrzenie wniosku
o udzielenie gwarancji jest bezpłatne. Ponadto, przedsiębiorcy, którzy otrzymają zabezpieczenie
do końca 2013 roku, nie zapłacą prowizji za pierwszy rok udzielenia gwarancji. W drugim roku opłata ta wyniesie zaledwie 0,5% kwoty gwarancji.

Klienci Alior Banku mogą składać wnioski o gwarancje de minimis przy okazji ubiegania się o:
• kredyt w rachunku bieżącym;
• kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności;
• kredyt odnawialny na finansowanie bieżącej działalności.

Aby złożyć wniosek wystarczy odwiedzić jeden z oddziałów Alior Banku lub jedną z placówek partnerskich. Dodatkowe informacje związane z procesem kredytowym można również uzyskać
za pośrednictwem Infolinii Banku pod numerem 19 502

Dodatkowe informacje o kredycie z gwarancją de minimis są dostępne na stronie: www.deminimis.gov.pl

***

Kontakt dla mediów:

Dariusz Kozdra, United PR – d.kozdra@unitedpr.pl, kom 600 200 538
Julian Krzyżanowski, Rzecznik prasowy, Alior Bank – julian.krzyzanowski@alior.pl, kom 782 892 258

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych