Tag: ‘wynagrodzenia’

NBP: Raport o kondycji przedsiębiorstw w II kw. 2016

Narodowy Bank Polski opublikował informację o kondycji sektora przedsiębiorstw, w którym pokazuje jak przedsiębiorstwa oceniają swoją kondycję i koniunkturę w II kwartale 2016 r., a także prezentuje prognozy na III kwartał 2016 r.

Sejm uchwalił minimalną stawkę godzinową

Sejm przegłosował wczoraj nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. Wprowadził minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Stawka ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa ma wynosić 12 zł brutto.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych