Tag: ‘Petrolinvest’

Spółka Ryszarda Krauzego wykluczona z GPW

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wykluczeniu z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółki Petrolinvest założonej przez Ryszarda Krauzego. Jak podaje KNF, Petrolinvest dopuścił się licznych naruszeń związanych z “nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych (…)”, a “poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania (…)”.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych