Spółka Ryszarda Krauzego wykluczona z GPW

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wykluczeniu z obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółki Petrolinvest założonej przez Ryszarda Krauzego. Jak podaje KNF, Petrolinvest dopuścił się licznych naruszeń związanych z “nienależytym wykonaniem obowiązków informacyjnych (…)”, a “poziom wątpliwości odnośnie wiarygodności pozycji sprawozdań finansowych był na tyle istotny, że nie pozwalał na wiarygodną ocenę całego sprawozdania (…)”.

Zdaniem KNF naruszenia dokonane przez Petrolinvest SA w obrębie publikacji sprawozdań finansowych były istotne z punktu widzenia odbiorców tych sprawozdań finansowych i wpływały istotnie na zmniejszenie wartości informacyjnej ww. raportów okresowych spółki.

Komisja nałożyła na spółkę łącznie sankcje administracyjne w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych spółki z obrotu na rynku regulowanym oraz kary pieniężnej w wysokości 800 tys. złotych.

Zarządowi spółki przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia, ale jeśli tego nie zrobi, to akcje Petrolinvestu zostaną wykluczone z GPW w ciągu 30 dni dnia, w którym decyzja KNF stanie się ostateczna.

Spółka Petrolinvest, mająca zajmować się poszukiwaniem ropy naftowej, została założony przez Ryszarda Krauzego w 1991 roku. Od 2007 roku jest notowana na GPW.

Założyciel firmy Ryszard Krauze jeszcze przed dwoma laty znajdował się na liście najbogatszych Polaków “Forbesa” z majątkiem szacowanym na około 400 mln zł, jednak w 2015 roku, biznesmen już nie znalazł się na liście, między innym ze względu na spadek wartości Petrolinvestu.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych