„Piątka Gigantów” PKO Banku Polskiego

Bank wprowadził do oferty nowy produkt – 2-letnią lokatę strukturyzowaną opartą na koszyku akcji spółek z sektora dóbr konsumenckich. „Piątka Gigantów” umożliwia potencjalny zysk, nawet w przypadku umiarkowanej dekoniunktury na rynku oraz zapewnia gwarancję 100% zainwestowanego kapitału w dniu zakończenia inwestycji.

Lokata oparta jest na koszyku akcji pięciu spółek: Tata Motors (producent samochodów), Hennes & Mauritz AB (producent odzieży), McDonald’s (sieć restauracji), Tesco Plc (sieć supermarketów) oraz Lenovo Group (producent komputerów osobistych).

– „Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu innowacyjnymi lokatami strukturyzowanymi, wprowadziliśmy do oferty nowe rozwiązanie – „Piątka Gigantów”. Naszym zdaniem wybrane spółki poprzez przyjętą i konsekwentnie realizowaną strategię niskokosztową, mają duży potencjał wzrostu „- mówi Adam Frankowski, dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych PKO Banku Polskiego.

Wysokość zysku z lokaty uzależniona jest od zmian kursów akcji spółek pomiędzy początkową (5 lutego 2014 r.) a końcową obserwacją (26 stycznia 2016 r.). Zysk jest obliczany jako średnia arytmetyczna zmian cen poszczególnych akcji. Konstrukcja produktu zakłada, że trzy najwyższe stopy zwrotu zostaną zastąpione wskaźnikiem o wartości z przedziału 12-16%. Jeśli średnia arytmetyczna zmian cen akcji będzie ujemna, klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału.

Na stronie internetowej Banku, w sekcji poświęconej oszczędzaniu i produktom strukturyzowanym po raz kolejny udostępnione zostaną narzędzia pomagające w pełni zrozumieć istotę lokaty:

– multimedialna prezentacja, która w przystępny sposób tłumaczy zasady działania produktu, pokazuje dostępne scenariusze inwestycji i jej zalety

– symulator umożliwiający zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi wariantami inwestycji oraz zaprogramowanie własnego przebiegu produktu

– quiz, który pozwoli sprawdzić, na ile zasady lokaty zostały zrozumiane.

Subskrypcja lokaty potrwa do 31 stycznia 2014 r. Minimalna kwota inwestycji to 2 tys. złotych.

Pozdrawiam

Joanna Fatek

Specjalista

PKO Bank Polski

Departament Komunikacji Korporacyjnej

Zespół Prasowy

02-515 Warszawa, ul. Puławska 15

t: 22 521 80 30

k: 723 171 878

Nie drukuj tej wiadomości, ani innych dokumentów, jeśli nie jest to konieczne.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych