Nowa emisja Bankowych Papierów Wartościowych Alior Banku

Alior Bank przygotował kolejną emisję Bankowych Papierów Wartościowych, w związku ze sporym zainteresowaniem wśród klientów grudniową ofertą. Zapisy na papiery wartościowe będą przyjmowane do 7 lutego br.

Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank dedykowane są dla osób szukających wyższej stopy zwrotu niż na tradycyjnych lokatach, ceniących bezpieczeństwo inwestowanych środków oraz dostęp do swoich oszczędności i zysków również w trakcie trwania inwestycji.

Jak skonstruowana jest inwestycja?
W ramach oferty, klienci otrzymają do wyboru dwa rodzaje Bankowych Papierów Wartościowych
z rosnącymi odsetkami. Decydując się na opcję z 22-miesięcznym terminem inwestor otrzyma
5 kuponów o rosnącym oprocentowaniu od 2,5% do 15% (p.a.), natomiast w przypadku emisji
47-miesięcznej otrzyma 9 kuponów z oprocentowaniem rosnącym od 2% do 20% (p.a.) (patrz tabela poniżej). Inwestycja przewiduje możliwość odkupu papierów przed terminem po wartości nominalnej. Oznacza to, że w datach wypłaty odsetek, Alior Bank umorzy papiery na życzenie klienta bez utraty odsetek i kapitału.

„Obserwujemy wśród klientów rosnące zainteresowanie bezpiecznymi możliwościami inwestycji
o wyższej stopie zwrotu niż w przypadku tradycyjnych produktów oszczędnościowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na nową emisję papierów wartościowych, które oferują inwestorom wysoką rentowność – 3,77% w skali roku w przypadku krótszej emisji. Jesteśmy przekonani,
że atrakcyjność inwestycji oraz łatwy sposób złożenia zapisów przez Internet przyciągnie również szerokie grono osób, które do tej pory nie korzystały z usług Alior Banku.” – powiedział Tomasz Wróblewski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Finansowym w Alior Banku.

Tabela: Oprocentowanie i dzień płatności odsetek dla poszczególnych obu emisji:
22 miesięczna 47 miesięczna
i Oprocentowanie (i) (p.a) Dzień płatności odsetek Oprocentowanie (i) (p.a) Dzień płatności odsetek
1 2,50% 24/06/2014 2,00% 24/06/2014
2 3,00% 22/12/2014 2,50% 22/12/2014
3 3,50% 22/06/2015 3,00% 22/06/2015
4 4,00% 23/11/2015 3,50% 22/12/2015
5 15,00% 22/12/2015 4,00% 22/06/2016
6 4,50% 22/12/2016
7 5,00% 22/06/2017
8 5,50% 22/11/2017
9 20,00% 22/12/2017
Źródło: Alior Bank.

Zapisy na Bankowe Papiery Wartościowe są przyjmowane od 1 000 zł, bez opłat dystrybucyjnych. Można je złożyć w placówce Banku, za pośrednictwem bankowości internetowej, jak również korzystając z e-wniosku na portalu Alior Banku – www.bpw.aliorbank.pl/. Zapisy na papiery wartościowe oraz wszelkie świadczenia pieniężne z nimi związane dokonywane będą na Rachunku Papierów Wartościowych, który prowadzony jest bezpłatnie przez Biuro Maklerskie Alior Banku.

Niniejszy dokument zawiera streszczenie warunków emisji Certyfikatów Depozytowych na zasadach określonych
w Propozycji nabycia bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA wraz z załącznikami
i został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne warunki emisji zawarte są w opublikowanej Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji, które można otrzymać bezpłatnie w placówce Banku.

Niniejszy dokument, wraz z informacjami w nim zawartymi nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jak również oferty publicznej
w rozumieniu Artykułu 3 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). Informacji w nim zawartych nie można traktować jako zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji zawarcia transakcji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeanalizowaniu profilu inwestycyjnego oraz na podstawie Propozycji Nabycia, Ogólnych Warunkach Emisji oraz Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji.

Produkty Inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału w przypadku odkupu w innej dzień niż Dzień Wykupu. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody, jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia transakcji z Bankiem.

Informacje, elementy graficzne i dokumenty umieszczone na stronie internetowej stanowią własność Banku.

Kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Banku,
za wyjątkiem konieczności przedstawienia w związku z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

***

Kontakt dla mediów:

Julian Krzyżanowski, Rzecznik Prasowy, Alior Bank – julian.krzyzanowski@alior.pl, kom 782 892 258
Dariusz Kozdra, United PR – d.kozdra@unitedpr.pl, kom 600 200 538

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych