RUSZAJĄ ZAPISY NA AKCJE PKP CARGO

Do 21 października inwestorzy indywidualni mogą wziąć udział w ofercie publicznej akcji PKP Cargo. Klienci, którzy teraz zdecydują się na skorzystanie z usług Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, nie poniosą opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, w ramach aktualnej promocji „Przyjdź do nas”.

Grupa PKP CARGO, według danych Urzędu Transportu Kolejowego, jest największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugim największym operatorem kolejowych przewozów towarowych w UE pod względem pracy przewozowej w 2012 roku, według danych Eurostat.

Zapisy najszybciej i najwygodniej złożyć można drogą internetową w systemie supermakler, supermakler mobile lub dla inwestorów posiadających rachunek bankowy powiązany z rachunkiem inwestycyjnym – w serwisie iPKO lub Inteligo. Ponadto zapis można złożyć telefonicznie lub osobiście korzystając z najszerszej sieci sprzedaży – w jednym z 34 Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego lub w jednym z 1022 Punktów Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku.

W ramach promocji “Przyjdź do nas” możliwe jest także: obniżenie dotychczasowej prowizji na rynku akcji oraz derywatów minimum o 10 proc, dostęp do rynków zagranicznych wraz z atrakcyjną ofertą prowizyjną ustalaną indywidualnie z przedziału 0,3 proc. – 0,5 proc., testowy dostęp do elektronicznego wydania gazety „Parkiet” do końca 2013 roku, zaawansowany program do obserwacji notowań i analizy technicznej ePromakPlus Professional, bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym (1 oferta na GPW i New Connect), dostęp do rachunku inwestycyjnego on-line także w wersji mobilnej, 0 zł za przelewy internetowe na rachunki bankowe, bezpłatny transfer aktywów do wybranego biura, w przypadku rezygnacji z warunków promocji do 31 grudnia 2013 r.

Każdy inwestor indywidualny ma prawo złożyć tylko jeden zapis. Minimalna wielkość zapisu to 1 akcja, zaś maksymalna to 500 akcji.

Zgodnie z haromonogramem oferty zapisanie akcji oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych nastąpi 25 października, a ostateczny termin przydziału akcji planowany jest na 28 października 2013 roku. Debiut giełdowy Spółki planowany jest na 31 października 2013 roku. Cena maksymalna sprzedaży akcji na potrzeby przyjmowania zapisów przez inwestorów indywidualnych została określona na poziomie 74,00 zł.

Ponadto 9 października br. o godz. 19.00 planowany jest wideoczat inwestorski z Członkami Zarządu Grupy PKP Cargo. Będzie on dostępny po kliknięciu na link

Prospekt Emisyjny oraz szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.dm.pkobp.pl

W ofercie publicznej akcji PKP Cargo Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest Oferującym oraz Globalnym Koordynatorem i Współzarządzającym Księgą Popytu.

***
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto Banku za I półrocze 2013 roku wyniósł 1,53 mld zł. Jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW. PKO Bank Polski uplasował się w ścisłej czołówce, zajmując 3. pozycję w rankingu Jakość na Bank 2013, przygotowanym przez TNS Polska oraz „Puls Biznesu”. Contact Center Banku po raz czwarty zwyciężył w cyklicznym badaniu infolinii bankowych, przeprowadzanym przez ARC Rynek i Opinia. Jest Bankiem najczęściej wybieranym przez małe i średnie firmy, według badania Centrum Badań Marketingowych Indicator oraz Warszawskiego Instytutu Bankowości. Raporty Roczne PKO Banku Polskiego są regularnie nagradzane przez Instytut Rachunkowości i Podatków w konkursie The Best Annual Report w kategorii Banki i instytucje finansowe. Za przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i działalność w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu PKO Bank Polski otrzymał Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP. PKO Bank Polski jest również najsilniejszym wizerunkowo bankiem w kraju. Pozostaje najbardziej wartościową marką polskiej bankowości według prestiżowego magazynu „The Banker”, który wycenił wartość marki PKO Banku Polskiego na 1,25 mld dolarów. W Rankingu Najcenniejszych Polskich Marek 2012 „Rzeczpospolitej” marka PKO Banku Polskiego okazała się najcenniejsza w kategorii finanse – jej wartość wyceniono na 3,72 mld złotych. Kapituła Konkursu Liderów Świata Bankowości, organizowanego w ramach Polskiego Kongresu Gospodarczego, przyznała PKO Bankowi Polskiemu nagrody w kategorii Najlepszy Bank oraz Najbardziej Innowacyjny Bank w 2012 roku za nową ofertę Szkolnych Kas Oszczędności. Bank znalazł się w gronie najlepszych pracodawców sektora bankowego w rankingach przygotowanych w oparciu o opinie studentów. Wysoką pozycję Banku potwierdzają badania międzynarodowej firmy Universum Global i stowarzyszenia AIESEC, przeprowadzane wśród studentów najlepszych uczelni w kraju.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych