Tag: ‘zyski’

Jak obliczyć zysk z lokaty?

                  W miarę wzrostu oszczędności każdy zastanawia się jak je najlepiej ulokować, tak żeby były bezpieczne i jednocześnie przynosiły godziwe zyski. Jak je obliczyć? Lokaty i konta oszczędnościowe – czy warto? Każdy kto szuka jednocześnie bezpiecznych i w miarę zyskownych sposobów na ulokowanie oszczędności, prędzej czy później natrafi

Lokaty: inflacja bez zmian, realne zyski w dół

Zakończone w styczniu roczne lokaty po uwzględnieniu podatku oraz inflacji dały zarobić średnio 2,97 proc. Zakładane obecnie depozyty mogą przynieść ok. 0,5 proc. Realny zysk na poziomie 2,97 proc. to wciąż atrakcyjny wynik, ale w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy jest on o 0,2-0,4 pkt proc. niższy. Wprawdzie inflacja pozostała w styczniu na niezmienionym poziomie

Rosną zyski i popularność funduszy obligacji korporacyjnych

Coraz mniejszy potencjał zysku w przypadku skarbowych papierów dłużnych wpływa na wzrost zainteresowania inwestorów obligacjami korporacyjnymi. Zyskują na tym także fundusze inwestycyjne. Od początku roku wyraźnie wzrosło zainteresowanie funduszami obligacji korporacyjnych, co zbiegło się w czasie z poprawą osiąganych przez nie stóp zwrotu w porównaniu z funduszami papierów skarbowych. W styczniu pozyskały ponad 0,5 mld

Lokaty: nominalnie zyski spadają, realnie rosną

W wyniku hamującej dynamiki inflacji realne zyski z lokat są najwyższe od przeszło dwóch lat. Pomimo spadku oprocentowania depozytów, w kolejnych kilkunastu miesiącach klienci bez trudu ochronią realną wartość środków zdeponowanych w bankach. Spadkowi nominalnego oprocentowania nowo zakładanych lokat towarzyszy wyhamowanie dynamiki wzrostu cen, a tym samym rosną realne zyski z kończących się depozytów. W

Fundusze: rekordowe zyski na obligacjach

Od początku roku fundusze polskich obligacji średnio zarobiły już ponad 9 proc. Jeśli dobra passa utrzyma się również w grudniu, to będzie to najlepszy rok dla posiadaczy jednostek uczestnictwa tych funduszy od dziesięciu lat. Kryzys? Jaki kryzys? – taka myśl może nachodzić nie tylko osoby lokujące oszczędności w funduszach inwestycyjnych, ale i niemal wszystkich pozostałych

Fundusze: obligacyjna hossa trwa w najlepsze

Kolejny miesiąc większość funduszy inwestycyjnych przyniosła zyski. Najlepiej wypadają fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, ale te inwestujące w polskie obligacje też radzą sobie bardzo dobrze. Dobra passa dla klientów funduszy inwestycyjnych trwa. Skala zwyżek jest może mniejsza niż w poprzednich miesiącach, ale i tak większość funduszy w październiku przyniosła swoim uczestnikom zyski. Spośród ponad 390

Fundusze: sierpień był może i leniwy, ale zyskowny

W sierpniu na rynku funduszy zapanowała w pełni wakacyjna atmosfera. Obyło się bez spektakularnych wydarzeń, a większość inwestorów powinna mieć powody do zadowolenia.     Sierpień na rynku funduszy, jak przystało na okres wakacyjny, upłynął w leniwym nastroju. Po wielu wcześniejszych miesiącach huśtawek nastrojów, tym razem sytuacja była względnie stabilna. Spośród blisko 400 monitorowanych przez nas

Za ryzyko czasem premia, czasem kara

Afera Amber Gold przypomina o konieczności oceny ryzyka i związanej z nim premii, która czasem zamienia się w karę. Warto poszukać odpowiedzi na pytanie, czy wysoki zysk zawsze oznacza duże ryzyko i jaki zysk można uznać za przyzwoity, a jaki za podejrzany.     W świecie finansów niewiele jest zasad tak jednoznacznych i obowiązujących powszechnie, jak w naukach

Fundusze: absolutnie niespecjalnie zyskowne

Zarabianie w każdych warunkach, bez względu na koniunkturę, przychodzi funduszom absolutnej stopy zwrotu równie łatwo, jak przynoszenie strat.     Głównym zadaniem zarządzających funduszami absolutnej stopy zwrotu jest dążenie do wypracowania bezwzględnego zysku, niezależnie od bieżących trendów w poszczególnych segmentach rynku. W tym celu, najogólniej mówiąc, starają się minimalizować straty w okresie spadków i maksymalizować zyski w okresie
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych