Tag: ‘zapowiedź’

Deficyt giełdzie nie straszny

Niedawna zapowiedź nowelizacji budżetu nie spowodowała takiej wrzawy, jak zdarzało się to w poprzednich latach. Spokojnie do tego podeszły rynki finansowe. Nie było widać reakcji ani na rynku walutowym, ani na giełdzie. Choć skala deficytu sięgnie wielkości zbliżonych do tych z największych kryzysów, inwestorzy nie muszą się obawiać. Przyczyną tegorocznej dziury budżetowej jest spadek dynamiki

Raport Nordea Economic Outlook zapowiada spowolnienie gospodarcze

W Europie widoczne jest obecnie spowolnienie wzrostu i pomimo że Rosja, Polska i państwa bałtyckie nie należą do państw najbardziej zagrożonych, słabnący popyt na eksport ograniczy ich wzrost w drugim półroczu. Dotychczas gospodarki krajowe radziły sobie dobrze, lecz problem strefy euro wpłynie na cały region, ponieważ Europa dąży do przywrócenia poziomu wzrostu i odbudowę zaufania.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych