Tag: ‘udział’

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w I półroczu 2013

W I poł. 2013 r. nastąpiła nieznaczna zmiana w strukturze inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW; udział inwestorów zagranicznych wyniósł 49% (+3 pkt. proc. rdr), inwestorów instytucjonalnych 37% (+2 pkt. proc. rdr) oraz 14% w przypadku inwestorów indywidualnych (-5 pkt. proc. rdr) Na NewConnect nadal wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I poł. 2013

Hipoteki tylko z udziałem własnym

Nie masz oszczędności nie dostaniesz kredytu na mieszkanie – ogłosiła Komisja Nadzoru Finansowego. Od przyszłego roku, przy zakupach na kredyt klient musi z własnej kieszeni wyłożyć co najmniej 5 proc. ceny nieruchomości, od 2015 r. – 10 proc., a od 2016 – 15 proc. KNF mówi też stop kredytom walutowym. 5,10,15 proc. to bardzo kosztowna

Wzrost udziałów rynkowych i silna dyscyplina kosztowa

W I kwartale 2013 r. Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała 781,4 mln zł zysku netto. Utrzymano wiodącą pozycję w kluczowych segmentach rynku, wysoką efektywność działania przy zachowaniu dyscypliny kosztowej. Grupa umocniła siłę kapitałową, współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,7 proc. W porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku koszty ryzyka spadły o 0,04 p.p., do 1,4

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2012 r. KOMUNIKAT PRASOWY W ubiegłym roku struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2011 r.; inwestorzy indywidualni wygenerowali 18% obrotów (bez zmian rdr), inwestorzy instytucjonalni 34% (-1 pkt. proc.), a zagraniczni 48% (+1 pkt. proc.) W obrotach kontraktami terminowymi
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych