Tag: ‘spowolnienie’

Rok 2013 według analityków Open Finance

Spowolnienie gospodarcze przyniesie ze sobą coraz niższe zyski z lokat, kurczącą się liczbę chętnych na kredyty hipoteczne i lokaty ustrukturyzowane oraz dalszy spadek cen mieszkań w I połowie roku. A jasne strony? Rosnące zyski z funduszy, hossa na warszawskim rynku akcji i dobre wyniki z zapadających lokat ustrukturyzowanych. Dowiedz się jak będzie wyglądał przyszły rok

Duże spółki odporne na spowolnienie

Patrząc na wyniki spółek wchodzących w skład WIG20, trudno dostrzec skutki gospodarczego spowolnienia. Być może to jest głównym powodem dobrego zachowania się indeksu w ostatnim czasie. Jednym z najbardziej zastanawiających zjawisk w ostatnich dniach i tygodniach jest już nie tylko względna siła indeksu naszych największych spółek w porównaniu do światowych parkietów, ale wręcz wyraźnie rysująca

Raport Nordea Economic Outlook zapowiada spowolnienie gospodarcze

W Europie widoczne jest obecnie spowolnienie wzrostu i pomimo że Rosja, Polska i państwa bałtyckie nie należą do państw najbardziej zagrożonych, słabnący popyt na eksport ograniczy ich wzrost w drugim półroczu. Dotychczas gospodarki krajowe radziły sobie dobrze, lecz problem strefy euro wpłynie na cały region, ponieważ Europa dąży do przywrócenia poziomu wzrostu i odbudowę zaufania.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych