Tag: ‘obroty’

Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj 2016 roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie styczeń – maj 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 318823,6 mln zł, a import 305995,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12828,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8776,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, eksport wzrósł o 4,7%, a import

Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2016 r.

W kwietniu 2016 roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,7 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł.

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w I półroczu 2013

W I poł. 2013 r. nastąpiła nieznaczna zmiana w strukturze inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW; udział inwestorów zagranicznych wyniósł 49% (+3 pkt. proc. rdr), inwestorów instytucjonalnych 37% (+2 pkt. proc. rdr) oraz 14% w przypadku inwestorów indywidualnych (-5 pkt. proc. rdr) Na NewConnect nadal wiodącą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I poł. 2013

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2012 r. KOMUNIKAT PRASOWY W ubiegłym roku struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW utrzymała się na poziomie zbliżonym do 2011 r.; inwestorzy indywidualni wygenerowali 18% obrotów (bez zmian rdr), inwestorzy instytucjonalni 34% (-1 pkt. proc.), a zagraniczni 48% (+1 pkt. proc.) W obrotach kontraktami terminowymi

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w I pół. 2012 r.

Struktura inwestorów na Głównym Rynku akcji GPW utrzymuje się na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu; wciąż dominują inwestorzy zagraniczni Znaczący wzrost udziału inwestorów zagranicznych w obrotach na rynku alternatywnym Wzrost udziału inwestorów instytucjonalnych w handlu opcjami GPW po raz kolejny przeprowadziła badanie udziału różnych grup inwestorów (inwestorzy zagraniczni, krajowi instytucjonalni oraz krajowi indywidualni)
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych