Tag: ‘Nordea Economic Outlook’

Raport Nordea Economic Outlook zapowiada spowolnienie gospodarcze

W Europie widoczne jest obecnie spowolnienie wzrostu i pomimo że Rosja, Polska i państwa bałtyckie nie należą do państw najbardziej zagrożonych, słabnący popyt na eksport ograniczy ich wzrost w drugim półroczu. Dotychczas gospodarki krajowe radziły sobie dobrze, lecz problem strefy euro wpłynie na cały region, ponieważ Europa dąży do przywrócenia poziomu wzrostu i odbudowę zaufania.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych