Tag: ‘międzynarodowa’

Międzynarodowa konferencja

Międzynarodowa konferencja „International Board Impact Poland”, Warszawa, 14 marca 2013. Strategicznymi partnerami konferencji są Polska Konfeder¬acja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Professional Boards Forum Norway oraz McKinsey&Company Poland. Konferencja „International Board Impact Poland” to wysokiej rangi wydarzenie z udziałem przewodniczących i członków Rad Nadzorczych, członków wyższej kadry kierowniczej, inwestorów, udziałowców i
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych