Tag: ‘handel zagraniczny’

Obroty handlu zagranicznego w pierwszej połowie 2016 r.

W pierwszej połowie 2016 r. (styczeń – czerwiec) eksport w cenach bieżących wyniósł 392881,3 mln zł, a import 374685,1 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18196,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 9113,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, eksport wzrósł o 6,4%, a import był wyższy o 4,0%.

Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj 2016 roku

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie styczeń – maj 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 318823,6 mln zł, a import 305995,4 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 12828,2 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 8776,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, eksport wzrósł o 4,7%, a import

Handel zagraniczny w pierwszym kwartale 2016 roku

W I kwartale br. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku odnotowano wzrost obrotów handlu zagranicznego, większy przypadku eksportu niż importu. Dodatnie saldo obrotów ogółem było wyższe niż przed rokiem. Zwiększyła się wymiana z krajami rozwiniętymi (w tym z krajami UE) oraz import z krajów rozwijających się. Ponadto, w wyniku wzrostu wartości dostaw na Ukrainę
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych