Tag: ‘brexit’

Komitet Stabilności Finansowej o ryzyku stabilności systemu finansowego

Komitetu Stabilności Finansowej, podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji ws. utrzymania wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0 proc., a także zdecydował o przekazaniu Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego odpowiednich informacji dotyczących tego bufora. Uwzględniając dużą niepewność w otoczeniu makroekonomicznym, związaną m.in. z wynikami referendum nt. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, Komitet omówił główne źródła ryzyka dla stabilności

Brexit spowoduje załamanie na brytyjskim rynku pracy

Analitycy obserwujący europejski rynek pracy zapowiadają, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej spowoduje załamanie się rynku pracy na wyspach. Już dziś, jak podaje brytyjskie stowarzyszenie The Recruitment & Employment Confederation, obserwuje się drastyczny spadek ofert pracy, których liczba spadła do kryzysowego poziomu z 2009 roku.

Gospodarka w krajach Europy Środkowej i Wschodniej – lipiec 2016

Narodowy Bank Polski opublikował raport, opisujący sytuację gospodarczą w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w których po okresie dynamicznego ożywienia koniunktury, na początku 2016 r. tempo wzrostu gospodarczego zwolniło.

Standard & Poor’s obniża rating Unii Europejskiej

Agencja ratingowa Standard & Poor’s na skutek Brexitu obniżyła rating Unii Europejskiej z AA+ na AA. Jako powody podano obawy związane z jednością Unii po tym jak Brytyjczycy zagłosowali za opuszczeniem europejskiej rodziny.

Standard&Poors i Fitch obniżają ratingi Wielkiej Brytanii

W wyniku czwartkowego referendum, Brexit choć jeszcze nie zatwierdzony, staje się faktem. Jeszcze w piątek, tuż po ogłoszeniu wyniku referendum, agencja Moody’s obniżyła perspektywę brytyjskiego ratingu kredytowego ze “stabilnej” do “negatywnej”, wczoraj wieczorem agencje ratingi dla Wielkiej Brytanii obniżyły agencje Standard&Poors oraz Fitch.

Brexit? – Brytyjczycy głosują w sprawie pozostania lub opuszczenia Unii Europejskiej

Od samego rana w Wielkiej Brytanii trwa referendum, którego wynik zadecyduje o pozostaniu bądź opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Prawo oddania głosu ma 46,5 miliona obywateli brytyjskich, irlandzkich i państw brytyjskiej Wspólnoty Narodów zamieszkałych na Wyspach. W głosowaniu nie mogą brać udziału obywatele innych państw Unii. Głosowanie potrwa do 22 (23:00 czasu polskiego).
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych