Tag: ‘Altior’

Jest zgoda KNF na zakup akcji BPH TFI przez Alior

Podczas walnego zgromadzenia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru pośredniego nabycia przez Alior Bank SA akcji BPH TFI w liczbie zapewniającej przekroczenie 50 procent liczby głosów.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych