Kategoria: ‘Giełda’

Brexit? – Brytyjczycy głosują w sprawie pozostania lub opuszczenia Unii Europejskiej

Od samego rana w Wielkiej Brytanii trwa referendum, którego wynik zadecyduje o pozostaniu bądź opuszczeniu Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo. Prawo oddania głosu ma 46,5 miliona obywateli brytyjskich, irlandzkich i państw brytyjskiej Wspólnoty Narodów zamieszkałych na Wyspach. W głosowaniu nie mogą brać udziału obywatele innych państw Unii. Głosowanie potrwa do 22 (23:00 czasu polskiego).

Inwestorzy na warszawskiej giełdzie w maju 2016 r.

W maju 2016 r. obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły wartość 12,5 mld zł, czyli o 27,4% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie liczba transakcji  wyniosła 1,4 mln odnotowując wzrost o 13,0 % rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w tym okresie

Giełdowy rynek papierów wartościowych w I kw. 2016 r.

W I kwartale br. na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie debiutowały 2 spółki, wycofało się 5 i w rezultacie na koniec marca br. notowano 484 spółki. Kapitalizacja na ostatniej sesji w marcu br. wyniosła 1000,1 mld zł (spadek o 319,3 mld zł, tj. o 24,2% w stosunku do ostatniej marcowej sesji w ub.

Uaktualniona polityka dywidendowa GPW

Po piątkowej sesji zarząd GPW zadeklarował przeznaczenie 99,1 mln zł zysku na dywidendę. Proponowana wypłata dywidendy w łącznej kwocie 99053920,00 zł oznacza wypłatę 2,36 zł na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 80,11 proc. zysku netto przypadającego akcjonariuszom, zaś stopa dywidendy 6,36 proc. przy kapitalizacji GPW z 19 maja 2016 r.

GPW zainaugurowała Szkołę Giełdową w Łodzi

W czwartek odbyła się inauguracja Szkoły Giełdowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W uroczystości udział wzięła prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.Uniwersytet Łódzki jest szóstym ośrodkiem akademickim, w którym będą prowadzone zajęcia Szkoły Giełdowej. Projekt jest realizowany przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW pozytywnie reaguje na decyzję Moody’s

Poniedziałek 16 maja to gorący dzień na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy GPW zareagowali pozytywnie na ostatnią decyzję Agencji Moody’s, dotyczącej oceny ratingu wiarygodności kredytowej naszego kraju, który utrzymał się na niezmienionym poziomie A2. Pomimo obniżeniu perspektywy ze stabilnej na negatywną, wszystkie segmenty polskiego rynku akcji zanotowały mocne wzrosty.

Zaskakująco dobre wyniki finansowe Deutsche Bank

W ostatnich miesiącach sporo mówiło się o kłopotach Deutsche Banku. Prognozowano również jego rychły upadek. Rok 2015 zakończył się dla banku dużymi stratami, pojawiały się również informacje o planach zwolnienia kilku tysięcy pracowników. Ku zaskoczeniu obserwatorów rynku i wbrew prognozom analityków, pierwszy kwartał 2016 roku zakończył się dla banku zyskiem netto w wysokości 214 milionów

Nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego za 2015 r.

W siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia uczestnikom rynku kapitałowego nagród GPW, BondSpot i KDPW za 2015 r. Podczas uroczystości emitentom i Członkom Giełdy, którzy w minionym roku osiągnęli najlepsze wyniki i przyczynili się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego, zostało wręczonych łącznie 25 nagród.

Agencja Moody’s ogłosiła rating dla Polski

Agencja Moody’s nie obniżyła ratingu wiarygodności kredytowej naszego kraju i pozostawiła go na niezmienionym poziomie A2. Obniżeniu uległa perspektywa. Agencja zmieniła ją ze stabilnej na negatywną.

Wyniki finansowe Grupy GPW za I kw. 2016 r.

W I kwartale 2016 r. Grupa Kapitałowa GPW, pozostając pod wpływem trudnego otoczenia rynkowego, kontynuowała działania rozwojowe w zakresie poszerzania bazy klientów, budowania płynności na rynkach finansowym i towarowym oraz dyscypliny kosztowej zwiększającej efektywność Grupy. Grupa GPW wypracowała w tym okresie przychody ze sprzedaży w wysokości 81,0 mln zł oraz zysk netto w wysokości 34,9
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych