ETF-y na indeksy, czyli jak inwestować pasywnie?

Czym są fundusze

ETF?

W ostatnich dekadach można zauważyć tendencję rezygnowania z funduszy inwestycyjnych zarządzanych aktywnie, zamiast nich inwestorzy coraz częściej wybierają fundusze zarządzane pasywnie. Tendencja ta wynika z wyższych stóp zwrotu uzyskiwanych przez fundusze zarządzane pasywnie. Najpopularniejszym rodzajem funduszy pasywnych są fundusze ETF – czyli z angielskiego – “exchange traded funds” – fundusze inwestycyjne notowane na giełdzie, są to certyfikaty świadczące o posiadaniu pewnego udziału w instrumencie bazowym, zależnym od rodzaju funduszu ETF, które mogą być w dowolnym momencie kupione lub sprzedane przez posiadacza. Procentowa zmiana ceny jednostki funduszu ETF jest zbieżna z procentową zmianą wartości instrumentu bazowego, np. jeśli wartość indeksu S&P 500 wzrośnie o 1%, wartość notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ETF-u “Beta ETF S&P 500 PLN” również wzrośnie o 1%.

Fundusze ETF pozwalają na inwestowanie w całe rzesze aktywów, niedostępnych dla inwestorów indywidualnych w inny sposób np. w złoto, surowce przemysłowe i rolne, lub indeksy giełdowe, to szczególnie ten ostatni rodzaj funduszy ETF jest wyjątkowo popularny, ponieważ daje możliwość prostego i taniego stworzenia zrównoważonego i zdywersyfikowanego portfela akcji. Kupując jednostki pojedynczego funduszu ETF można kupić udziały w 500 największych amerykańskich spółek giełdowych, lub stać się cząstkowym posiadaczem 100 największych gwiazd z giełdy NASDAQ, przed wprowadzeniem obrotu tego typu instrumentów na rynku nie było prostej możliwości stworzenia tego typu portfela, a obecnego inwestora ogranicza praktycznie tylko wyobraźnia firm inwestycyjnych, która od lat nie przestaje zadziwiać.

Rodzaje indeksowych funduszy ETF

Za najbezpieczniejsze ETF-y uznawane są te, których wartość jest zależna od tzw. indeksów rynku szerokiego, śledzących ruchy indeksów dotyczących określonych krajów, lub regionów geograficznych. Fundusze tego typu pozwalają uniknąć ryzyka straty wynikającej z kiepskiej kondycji określonego sektora, na którą mogą być narażone osoby inwestujące w spółki lub fundusze dotyczące określonej branży np. biotechnologii, lub energetyki. Do najpopularniejszych indeksów rynku szerokiego należą:

 • MSCI World – ETF, którego wartość śledzi wyniki 1583 spółek z całego świata, głównie z krajów zachodu, a także m.in.: Japonii, Izraela, Australii i Hong-Kongu stanowiących grupę reprezentatywną dla globalnej koniunktury. 
 • MSCI Emerging Markets – indeks, który jest reprezentowany przez szybko rozwijające się spółki z rynków wschodzących, posiadające duży potencjał wzrostowy. Do rynków wschodzących zaliczane są takie kraje jak Brazylia, Polska, Turcja i Rosja. Indeks ten charakteryzuje się większą zmiennością, a także potencjalnie wyższą stopą zwrotu, ze względu na zwiększone ryzyko.
 • MSCI ACWI – akronim ACWI oznacza All Country World Index, czyli indeks odwzorowujący kapitalizację najważniejszych spółek na świecie, w odróżnieniu od MSCI World obejmuje więcej spółek spoza krajów pierwszego świata.

Równie popularne, jak ETF-y na indeksy opisane powyżej są ETF-y na indeksy konkretnych giełd papierów wartościowych. Z pewnością zainteresują Cię, jeśli zależy Ci na zainwestowaniu w spółki z określonego kraju np. Stany Zjednoczone lub Niemcy. Do najważniejszych indeksów giełd światowych należą:

 • S&P 500 – indeks Standard & Poor 500 obejmuje 500 największych pod względem kapitalizacji spółek giełdowych notowanych na amerykańskiej giełdzie.
 • DAX – indeks obejmujący 30 największych spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie.
 • EURO STOXX – indeks obejmujący 50 spółek publicznych o największej kapitalizacji zlokalizowanych w strefie euro.
 • FTSE 100 – indeks obejmujący 100 najważniejszych spółek notowanych na giełdzie w Londynie.
 • NIKKEI 225  – indeks obejmujący 225 kluczowych spółek notowanych na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Fundusze ETF dostępne na polskiej giełdzie

Jeśli interesuje Cię inwestowanie na polskiej giełdzie, z pewnością zaciekawią Cię indeksy opisane poniżej, zwróć uwagę na skrót “TR” przy nazwie indeksu. Indeksy posiadające “TR” w nazwie to indeksy, które uwzględniają dywidendy wypłacane przez spółki określone w indeksie. Do najistotniejszych polskich indeksów należą:

 • WIG-Tech – indeks, który śledzi wyceny notowanych na GPW spółek o charakterze innowacyjnym.
 • WIG20TR – indeks obejmujący 20 kluczowych Polskich spółek giełdowych.
 • mWIG40TR – indeks śledzący wyceny kolejnych 40 najistotniejszych publicznych spółek akcyjnych o kapitalizacji mniejszej od tych znajdujących się w WIG20TR.
 • WIG20lev – indeks na WIG20 o zwiększonej zmienności ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej, jego wycena rośnie i spada dwukrotnie mocniej niż zwykłego WIG20.
 • WIG20short – indeks, którego wartość zmienia się odwrotnie do wartości indeksu WIG20, tzn. rośnie o 1%, gdy WIG20 spada o 1%.

Na polskiej giełdzie dostępne są ETF-y dwóch firm: Lyxor Asset Management i Beta Securities SA. Są to ETF-y na indeksy DAX, WIG20, WIG20TR, mWIG40TR, WIG20lev, WIG20short, WIG-TECH, S&P 500 i NASDAQ 100. Do najpopularniejszych ETF-ów na indeksy należą te, które oferują ekspozycję na amerykańską giełdę: “Beta ETF S&P 500 PLN” i “Beta ETF NASDAQ-100 PLN”. ETF-y na indeksy można kupić korzystając z rachunku maklerskiego posiadającego dostęp do GPW, lub większości krajów zachodnich. Imponującą ilością notowanych ETF-ów mogą pochwalić się Stany Zjednoczone i Irlandia.

Fundusze ETF to dobra metoda na stworzenie portfela akcji, pozwalająca uzyskać ekspozycję na pewną szczególnie interesującą Cię część rynku. Często zwiększa to szansę na osiąganie pożądanej stopy zwrotu w długim terminie, jednak nie należy zapominać o tym, że nie warto trzymać zbyt dużej części kapitału tylko w jednym aktywie. Warto pamiętać o dywersyfikacji, która znacząco zmniejsza potencjalne ryzyko straty, z którym wiąże się inwestowanie w papiery wartościowe. Jeśli zależy Ci na zbudowaniu portfela inwestycyjnego przynoszącego zyski na długie lata, ETF-y na indeksy z pewnością okażą się dla Ciebie przydatnym instrumentem finansowym.

 

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych