Jak Faktoring w branży budowlanej może Ci pomóc?

Blisko 80% polskich firm z branży budowlanej boryka się z problemem związanym z opóźnieniami w płatnościach przez swoich kontrahentów. Generuje to kolejny problem – brak płynności finansowej. Jest na to jednak rozwiązanie – faktoring.

Największy problem firm budowlanych to zadłużenie, przez które pojawiają się zatory finansowe. Uniemożliwiają one osiągnięcie stabilnej sytuacji finansowej firmy. Faktury których kontrahenci nie opłacają na czas, rodzą problem związany z brakiem środków na finansowanie swoich zobowiązań i normalnym funkcjonowaniem firmy.

To tej pory firmy budowlane posiłkowały się kredytami bankowymi. W tym momencie w bankach cała branża budowlana jest wykluczona. Wynika to z podwyższonego ryzyka dla banków i boją się one udzielić finansowania. Jak więc prowadzić biznes z tej branży pomimo ciągłego borykania się z niedostatkiem środków?

 

Faktoring lekarstwem?

Faktoring jest coraz popularniejszą usługą w budowlance. Zapewnia on stały dostęp do środków obrotowych, dzięki którym firma dostaje pieniądze z wystawionych faktur o długim terminie płatności. Służy on finansowaniu bieżących wydatków firmy, bez czekania na moment w którym kontrahenci opłacą fakturę. Dzięki takiemu rozwiązaniu firma ma pieniądze na funkcjonowanie i może na bieżąco regulować swoje zobowiązania takie jak paliwo, materiały budowlane, pensje dla pracowników czy ZUS i US. W znacznym stopniu ogranicza również ryzyko związane z brakiem płynności finansowej, które może prowadzić do upadku.

 

Nie tylko pieniądze

Faktoring jest również bardzo dobrym sposobem na zobligowanie swoich kontrahentów do zapłaty w terminie wynikającym z wystawionej faktury. Firmy faktoringowe dyscyplinują klientów firmy, a sami klienci mają świadomość że odpowiadają nie tylko przed naszą firmą, ale i przed firmą finansującą ich zobowiązania.  Najczęściej wybieraną formą faktoringu w budowlance jest faktoring niepełny. Polega on na wykupie wierzytelności, bez przejęcia ryzyka związanego z niewypłacalnością kontrahenta, ale z szeregiem narzędzi służących do zdyscyplinowania i finalnego wyegzekwowania należności. Czytaj więcej o faktoringu niepełnym na faktoring.biz/faktoring/faktoring-pelny-czy-niepelny-ktory-bedzie-korzystny-dla-twojej-firmy/

Każda branża rządzi się swoimi prawami, ale to właśnie budowlanka jest dotknięta ryzykiem niewypłacalności i brakiem płynności finansowych. Firmy muszą sobie uświadomić, że są skuteczne metody radzenia sobie z takimi problemami i że mogą w znacznym stopniu dzięki faktoringowi kontrolować płynność finansową.

Jeśli jesteś zainteresowany faktoringiem i potrzebujesz pomocy w wyborze oferty faktoringu – wejdź na www.faktoring.biz

 

 

 

Źródło: Artykuł partnerski 

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych