Windykacja, co to właściwie jest?

Windykacja to rodzaj mediacji pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem. Pojawienie się firmy windykacyjnej w tym procesie dodatkowo wzmacnia te działania o pierwiastek doradczy.

Każdy z nas może wpaść w problemy finansowe i do każdego może zgłosić się windykator. Dotyczy to zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. Czym tak naprawdę jest windykacja? Jak podkreślają specjaliści z GetBack jest to sztuka dialogu i negocjacji. Ze względu na wykorzystywane metody działania windykację można podzielić na dwa rodzaje: polubowną oraz sądową. Różnią się one wykorzystywanymi w tym celu narzędziami.

Windykacja polubowna

Windykacja polubowna, inaczej też zwana windykacją miękką lub przedsądową, zakłada dialog i mediacje między stronami. Polega ona na łagodnym dochodzeniu należności poprzez przekonywanie Dłużników do terminowego wywiązywania się z powstałych zobowiązań. W praktyce windykacja polubowna składa się z dwóch etapów: monitorowania należności oraz windykacji właściwej. Etap pierwszy to gruntowny wywiad gospodarczy polegający na gromadzeniu niezbędnych dokumentów, świadczących o kondycji finansowej dłużnika i rodzaju dochodzonej wierzytelności. Windykator poznaje sytuację osobistą osoby zadłużonej oraz zbiera informacje, które mają zwiększyć szanse na odzyskanie należności i zmniejszyć koszty prowadzonych działań windykacyjnych. Zbiera dane o majątku dłużnika lub miejscu jego przebywania. Podstawowym celem monitoringu należności jest minimalizacja kosztów.

 

Windykacja to doradztwo

Na etapie windykacji polubownej wierzyciel wysyła do dłużnika monity mówiące o obowiązku spłacenia powstałej wierzytelności. Pracownik firmy windykacyjnej w imieniu wierzyciela prowadzi z dłużnikiem negocjacje zarówno telefoniczne, jak i bezpośrednie. Właśnie kontakty z dłużnikiem stanowią podstawę prowadzonych czynności na etapie windykacji polubownej. Zarówno telefonicznie jak i za pośrednictwem odpowiednio przygotowanej korespondencji dłużnik jest szczegółowo informowany o stanie zadłużenia, możliwości negocjacji warunków spłaty, ewentualnej restrukturyzacji zadłużenia, a także o konsekwencjach finansowych i prawnych niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z wierzytelności. Firma windykacyjna dąży do zawarcia ugody z dłużnikiem i ustalenia dogodnych dla obu stron warunków spłaty zadłużenia. Jak podkreślają pracownicy firmy windykacyjnej GetBack, ich celem jest, pomóc dłużnikowi w spłacie swoich zobowiązań, na przykład w ratach. Gdy dojdzie do porozumienia, zakończenie sprawy na etapie windykacji polubownej chroni dłużnika przed postępowaniem sądowym i komorniczym, a co za tym idzie — pozwala zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy.

 

Windykacja sądowa

Windykacja miękka jest możliwa wyłącznie wtedy, kiedy dłużnik wykazuje chęć współpracy. Niestety, nie zawsze tak jest. Gdy wszystkie ugodowe próby odzyskania należności zawiodą, sprawa kierowana jest na drogę postępowania sądowego. Wówczas wierzyciel lub upoważniony przez niego windykator, zmuszony jest podjąć zdecydowane kroki, aby te należności odzyskać. Działania podejmowane przez firmę windykacyjną na tym etapie procesu windykacji, sprowadzają się do wyboru właściwego sądu oraz trybu postępowania. Windykator, wysyła przedsądowe wezwania do zapłaty, monitoruje wpłaty lub w przypadku braku wpłaty kieruje pozwy do sądu. Sprawa na etapie postępowania sądowego ma na celu uzyskanie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności. Jeżeli w tym czasie dłużnik nie dokona płatności sprawa kierowana jest, na podstawie uzyskanego tytułu wykonawczego (tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności) na drogę postępowania egzekucyjnego. Firma windykacyjna przygotowuje wniosek do kancelarii komorniczej, do którego załącza tytuł wykonawczy oraz na bieżąco współpracuje z komornikiem w danej sprawie.

Podsumowując, firma windykacyjna na każdym etapie postępowania chce się z Kowalskim dogadać i na każdym etapie w interesie obu stron jest rozwiązanie kwestii zadłużenia w sposób ugodowy, który nie prowadzi do większych kłopotów finansowych niż te, w których dłużnik się znalazł.

Artykuł podesłano dzięki uprzejmości specjalistów kancelarii windykacyjnej GetBack S.A. firmy zajmującej się windykacją na terenie Wrocławia.

Zdjęcie pobrano ze strony freedigitalphotos .net.

Comments are closed.

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych