Kredyt obrotowy, czyli środki na bieżące prowadzenie firmy

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wolnym rynku wiąże się z ciągłym obrotem pieniędzmi. Firma zarabia za sprawą produkcji i sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Środki finansowe są też wydawane na poczet bieżących potrzeb przedsiębiorstwa związanych z codzienną działalnością. Brak terminowych płatności ze strony klientów może skutkować problemami z płynnością finansową firmy. Sposobem na ich uniknięcie jest skorzystanie z kredytu obrotowego.

 
Nawet najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo prędzej czy później stanie w obliczu problemów z płynnością finansową. Dzieje się tak najczęściej w przypadku opóźnień płatności ze strony klienta. Tymczasem środki te są potrzebne na zapewnienie bieżącego funkcjonowania firmy: zapłaty za surowce, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, ale też uregulowania zobowiązań, które przedsiębiorstwo ma wobec innych kontrahentów lub banków je kredytujących. Dla zachowania płynności finansów firma może sięgnąć po kredyt obrotowy, zwany też potocznie „obrotówką”. Produkty tego typu znaleźć można ofercie większości instytucji bankowych operujących na polskim rynku finansowym.

 
Jak wspomniano, kredyt obrotowy ma pozwolić na realizacje bieżących wydatków firmy w sytuacji, gdy następują opóźnienia w spływie należności od klientów, ale może też być rozwiązaniem dla przedsiębiorców stojących w obliczu ważnej inwestycji o krótkoterminowym charakterze (np. zakup sprzętu), której realizacja będzie z różnych względów bardziej korzystna, jeżeli transakcja będzie mieć charakter gotówkowy.

„Obrotówka”, czyli właściwie co?

• Kredyt obrotowy to zobowiązanie finansowe o charakterze krótkoterminowym;
• Okres spłaty wynosi najczęściej 12 miesięcy, a oprocentowanie może być stałe lub zmienne.

 
W przypadku kredytu obrotowego dla firm okres kredytowania wynosi od 1 do 4 lat, ale zwykle kredyt udzielany jest na 12 miesięcy. Oznacza to, że „obrotówka” jest finansowaniem o charakterze krótkoterminowym. Banki ustalają minimalną kwotę, na którą mogą udzielić kredytu, przy czym nie zawsze decydują się na ustalenie górnego limitu, pozostawiając maksymalną kwotę otwartą (tak postępuje m.in. Deutsche Bank Polska). Kredyt obrotowy jest finansowaniem odnawialnym, co oznacza, że po jego spłacie może zostać zaciągnięty przez przedsiębiorstwo ponownie. W odróżnieniu np. od kredytów udzielanych klientom indywidualnym, kredyt obrotowy nie jest spłacany w comiesięcznych ratach. Firma musi uregulować zobowiązanie (spłacić kapitał) przed końcem trwania umowy. Możliwe jest jednak, że bank będzie wymagać miesięcznej lub kwartalnej spłaty odsetek.

 
Przyznanie kredytu obrotowego wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów związanych z zabezpieczeniami. Banki wymagają różnych jego form, ale najczęściej mowa o przedłożeniu oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, wekslach własnych in blanco, pełnomocnictwie do dysponowania rachunkiem bieżącym przedsiębiorstwa oraz hipotece nieruchomości należącej do firmy. Kredytodawcy mogą również wymagać uiszczenia opłaty za rozpatrzenie kredytu. Konieczne będzie też założenie rachunku firmowego w banku, który udzielać będzie kredytu.

 
Instytucja finansowa wypłaca przedsiębiorstwu kredyt obrotowy w całości lub w kilku transzach, co zazwyczaj jest rezultatem indywidualnych ustaleń między bankiem a firmą i zależy też od jej indywidualnych możliwości finansowych. „Obrotówka” wypłacona zostanie zarówno w polskiej, jak też w jednej z obcych walut (euro, dolar, funt), co może być korzystne w przypadku, gdy środki mają posłużyć do zakupu surowców u kontrahenta spoza Polski.

 
Oprocentowanie kredytów obrotowych jest różne w zależności od banku i może być stałe lub zmienne. Zazwyczaj waha się ono od trzech do kilkunastu (średnio: ośmiu) procent.

Kto może sięgnąć po kredyt obrotowy?

• Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP.

Jak wcześniej wspomniano, po kredyt obrotowy powinni sięgnąć przedsiębiorcy chcący uniknąć problemów z płynnością finansową lub mający zamiar dokonać atrakcyjnych zakupów sprzętu lub surowców, gdy kontrahent preferuje transakcję gotówkową. Należy jednak doprecyzować, o jakie przedsiębiorstwa dokładnie chodzi. Ten rodzaj finansowania działalności gospodarczej skierowany jest do firm mających swoją siedzibę na terenie Polski i prowadzących rachunkowość zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości. Nie wszystkie przedsiębiorstwa spełniające ten wymóg będą mogły skorzystać jednak z finansowania w oparciu o kredyt obrotowy. Banki mogą bowiem decydować o jego przyznaniu tylko firmom o stabilnej pozycji na rynku, wykazujących stałe dochody oraz spełniających wszystkie wymogi dotyczące zabezpieczeń kredytu. Dlatego też w większości przypadków wnioskować o kredyt obrotowy mogą te przedsiębiorstwa, które działają na rynku nieprzerwanie od przynajmniej 12 miesięcy. Jeżeli jednak firma spełni wszystkie wymagania, wówczas będzie mogła uzyskać finansowanie niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej działalności bez konieczności uzależniania ważnych dla jej rozwoju akwizycji od tego, czy kontrahenci w określonym czasie wywiązali się z zobowiązań dotyczących płatności za towary bądź usługi.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych