Zadłużenie Skarbu Państwa – czerwiec 2016

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2016 r. wyniosło 898.988,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 8.274,2 mln zł (0,9%) w porównaniu z końcem maja 2016 r. Udział długu zagranicznego w długu ogółem w czerwcu 2016 r. wyniósł 34,1%, tj. zwiększył się o 0,2 pkt proc. względem maja 2016 r.

Najistotniejsze elementy zestawienia Ministerstwa Finansów

W czerwcu 2016 r. udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa zwiększył się o 0,4 pkt proc., do poziomu 54,0%.

Wzrost zadłużenia w czerwcu 2016 r. był głównie wypadkową:
• finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (+8,0 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+5,2 mld zł);
• osłabienia złotego (+4,4 mld zł) – o 1,0% wobec EUR, 1,1% wobec USD, 2,5% wobec CHF i o 9,1% wobec JPY;
• zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,0 mld zł).

Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa w układzie podmiotowym

W czerwcu 2016 r. w przypadku zarówno banków krajowych, jak i krajowego sektora pozabankowego obserwowana była stabilizacja portfela długu krajowego. Natomiast inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie o 4,0 mld zł.

Od początku 2016 r. zmiana długu krajowego Skarbu Państwa w posiadaniu poszczególnych grup inwestorów wyniosła:
• krajowy sektor bankowy: +53,4 mld zł,
• krajowy sektor pozabankowy: +5,8 mld zł,
• inwestorzy zagraniczni: -10,2 mld zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych