UOKiK: kredyty frankowe mBanku mogą zostać uznane za nieważne

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził swoją opinię dotyczącą sporu osób posiadających kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich z mBankiem. Prezes ocenił, że postanowienie umowy określające zmiany oprocentowania dotyczące 1247 kredytobiorców jest w całości niedozwolone.

“Konsumenci w pozwie grupowym dochodzą odszkodowania w związku ze stosowaniem niedozwolonego postanowienia przez mBank, które zbyt ogólnie i nieprecyzyjnie określało powody zmiany oprocentowania. W efekcie stosowania tego postanowienia kredytobiorca nie miał możliwości zweryfikowania zasadności zmian wysokości oprocentowania. W postanowieniu tym bank nie tylko przyznał sobie swobodę w decydowaniu o tym, czy oprocentowanie zmieniać, ale również nie zostały precyzyjnie wskazane parametry, od których zależy zmiana oprocentowania” – podano w komunikacie.

W rezultacie ryzyko zmiany oprocentowania umów kredytowych, zawieranych nawet na okres 30 lat, zostało przeniesione całkowicie na konsumenta.

“W wydanym istotnym poglądzie uznaliśmy, że postanowienie występujące w tych umowach kredytowych jest niedozwolone w całym zakresie. Tym samym nie wiąże ono konsumentów, a ponieważ postanowienie to określa przesłanki zmiany oprocentowania, a więc element istotny umowy, kwestionowane postanowienie może nawet powodować nieważność całej umowy” – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał

Choć finalna decyzja należy do sądu, UOKiK ma nadzieję, że jego działanie skłoni strony do wypracowania rozwiązania, a tym samym pomoże konsumentom zakończyć wieloletni spór.

“Na gruncie obowiązujących przepisów w przypadku tych konkretnych umów z mBankiem nie jest możliwe zapełnienie powstałej ‘luki’ inną klauzulą, ponieważ nie istnieją regulacje, które mogłyby mieć zastosowanie w takiej sytuacji. Dlatego UOKiK, wyrażając istotny pogląd w sprawie kredytobiorców mBanku, wskazał, że umowy kredytu mogą zostać uznane za nieważne, co w konsekwencji będzie oznaczać obowiązek spłaty kredytu, czego są świadomi klienci banku” – podano w komunikacie.

Wydany przez UOKiK istotny pogląd potwierdza stanowisko reprezentowane przez kredytobiorców mBanku. Urząd ma nadzieję, że będzie stanowić podstawę do wypracowania najlepszego rozwiązania przez bank i zakończenia sporu, podano także.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki komercyjnych banków działających na terenie Polski. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa banku na koniec 2015 roku wyniosły 123,52 mld zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych