PiS wycofuje się z obietnic – składki ZUS w górę!

Przed niespełna trzema miesiącami PiS zapowiadał rewolucję w zakresie obowiązkowych składek ZUS. Ówczesne plany rządu zakładały odciążenie najmniejszych firm, które miałyby przestać płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty, a danina dla ZUS miałaby zależeć od wysokości osiąganych dochodów. Niestety rząd przesunął likwidację zryczałtowanych składek ‘wstępnie’ na 2018 rok i zapowiedział wzrost składek od stycznia 2017 roku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki o 5% wyższe niż w roku 2016. W rezultacie, comiesięczna opłata na rzecz ZUS wyniesie prawie 1200 zł.

Minister Finansów przekazał rządowi projekt budżetu na rok 2017, z którego wynika poziom ustalonej wartości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2017, decydującego  o wysokości składek ZUS. Podstawa wymiaru składek kalkulowana jest jako 60% przewidywanego wynagrodzenia.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 2017 rok zostało przyjęte na poziomie wyższym niż w bieżącym roku. Wzrosło ono z 4055 zł w roku 2016 do aż 4252 zł w roku 2017.

Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty czyli 2551,20 zł.

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2017 (bez składki zdrowotnej, której wielkość jeszcze nie została ustalona) wyniosą 873,01 zł wobec 832,57 zł w roku 2016. Oznacz to wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w stosunku do roku bieżącego.

Wysokość składki zdrowotnej ma zostać opublikowana dopiero w styczniu. Mając na uwadze zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, można założyć, że w 2017 roku składka ta wzrośnie do poziomu ok. 300 zł.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych