Sierpień, 2016

PiS wycofuje się z obietnic – składki ZUS w górę!

Przed niespełna trzema miesiącami PiS zapowiadał rewolucję w zakresie obowiązkowych składek ZUS. Ówczesne plany rządu zakładały odciążenie najmniejszych firm, które miałyby przestać płacić składki w formie stałej, ryczałtowej kwoty, a danina dla ZUS miałaby zależeć od wysokości osiąganych dochodów. Niestety rząd przesunął likwidację zryczałtowanych składek ‘wstępnie’ na 2018 rok i zapowiedział wzrost składek od stycznia

60-miliardowa dziura w budżecie

Pierwszy projekt budżetu, za który pełną odpowiedzialność bierze ekipa PiS zakłada, że planowany deficyt budżetu państwa w 2017 r. na poziomie 3,1% PKB ma nie przekroczyć 59-59,5 mld zł. Jest to suma blisko 5 mld większa od pierwotnie planowanego deficytu.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych styczeń-czerwiec 2016

W I półroczu 2016 roku podstawowe wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Korzystniejsze niż przed rokiem były również podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Nakłady inwestycyjne były niższe od notowanych w I półroczu 2015 roku.

Młodzi Polacy, finanse i oszczędności

​Jak wynika z badania Blue Media ponad połowa młodych Polaków stara się oszczędzać pieniądze a najważniejszym wyznacznikiem sukcesu jest dla nich posiadanie oszczędności oraz braku długów.

Plastikowe banknoty już od września w Wielkiej Brytanii

Już niedługo Brytyjczycy przerwą ponad 100-letnią tradycję płatności papierowymi banknotami i będą mogli cieszyć się z pierwszego plastikowego banknotu. We wrześniu Bank of England wyemituje polimerowy banknot o nominale 5 funtów.

Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2016 r.

W lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,4% (wobec wzrostu o 6,5% przed miesiącem oraz o 3,5% w lipcu ub. roku). W porównaniu z czerwcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 0,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 2,2%).

Czy wiesz, które wydatki nie mogą być kosztem w firmie?

Każdy przedsiębiorca ponosi wydatki. To właśnie one przyczyniają się do osiągnięcia przychodu firmy, i zaliczane są jako koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Co najważniejsze,  nie wszystkie takie wydatki są kosztami!

Inflacja bazowa w lipcu 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w lipcu 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł -0,9 proc. rok do roku. To kolejny miesiąc na podstawie, którego można stwierdzić, że w 2016 r. wszystkie publikowane miary inflacji bazowej utrzymują

Zmiany w indeksach giełdowych GPW

W wyniku przeprowadzonych analiz i konsultacji Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza zmiany w publikacji subindeksów sektorowych oraz zmienia zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv. Od 1 października br. GPW będzie publikować subindeksy sektorowe w trybie ciągłym – co 60 sekund, a od 16 grudnia br. zmianie ulegnie kwalifikacja spółek do indeksu dywidendowego.

Bilans płatniczy Polski: czerwiec 2016

W czerwcu tego roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (3,6 mld zł) i obrotów towarowych (1,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (6,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było ujemne i wyniosło 0,9 mld zł.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych