Dynamika sprzedaży detalicznej w lipcu 2016 r.

W lipcu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,4% (wobec wzrostu o 6,5% przed miesiącem oraz o 3,5% w lipcu ub. roku). W porównaniu z czerwcem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 0,2% (wobec wzrostu przed rokiem o 2,2%).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu br. była wyższa w skali roku w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 10,2% wobec wzrostu o 4,4% przed rokiem) oraz w  jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 4,6% wobec wzrostu o 4,8%). Spadek sprzedaży odnotowano w grupowaniu „pozostałe” (o 8,4% wobec spadku przed rokiem o 12,9%).

W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost sprzedaży odnotowano w podmiotach zaklasyfikowanych do grupowań: „tekstylia, odzież i obuwie” (o 18,8%), „farmaceutyki, kosmetyki sprzęt ortopedyczny” (o 11,3%) oraz „meble RTV, AGD” (o 9,6%). W okresie styczeń-lipiec br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,1% (wobec wzrostu o 3,7% w 2015 r.).

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych