Czerwiec, 2016

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2016 r.

W maju br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,3% (wobec wzrostu o 5,5% przed miesiącem oraz o 4,7% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,7% (wobec wzrostu przed rokiem o 0,5%).

Obroty handlu zagranicznego w okresie styczeń-kwiecień 2016 roku

W okresie styczeń – kwiecień 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 261219,5 mln zł, a import 247736,6 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13482,9 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6032,3 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 6,7%, a import był wyższy o 3,8%.

Inflacja bazowa w maju 2016 r.

Narodowy Bank Polski opublikował komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w maju 2016 r. Inflacja w analizowanym okresie po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła -0,4 proc. (r/r), pozostając tym samym na poziomie swojego historycznego minimum. Wskaźnik CPI w maju wyniósł -0,9 proc. (r/r).

Podaż pieniądza w maju 2016 r. – dane NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że  maju br. podaż pieniądza M3 zwiększyła się o 10,0 mld zł. Składnikami dominującymi w miesięcznym przyroście były zobowiązania banków wobec przedsiębiorstw, instytucji samorządowych oraz gospodarstw domowych.

Bilans płatniczy Polski w kwietniu 2016 r.

W kwietniu 2016 roku w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda usług (4,5 mld zł), obrotów towarowych (2,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (4,7 mld zł). Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 3,0 mld zł.

Polacy nie lubią ubezpieczeń turystycznych

Zaledwie co trzeci polski turysta ubezpiecza się wyjeżdżając na zagraniczne wakacje – wynika z badania Blue Media. ​Chcąc zaoszczędzić na zagranicznych wyjazdach Polacy rzadko decydują się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Robi tak zaledwie co trzeci polski turysta – wynika z najnowszego badania spółki Blue Media. Brak ubezpieczenia to ryzyko nieplanowanych powakacyjnych kosztów.

Parlament Europejski o unikaniu podatków przez korporacje

Parlament poparł propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą walki z unikaniem opodatkowania, w rezolucji przyjętej w środę. Posłowie chcieliby jednak wprowadzenia rygorystycznych limitów dla ulg podatkowych oraz przepisów o dochodach uzyskanych zagranicą. Wezwali oni też do większej przejrzystości funduszy powierniczych i fundacji, wspólnych zasad redukcji opodatkowania zysków patentowych uzyskanych dzięki własności intelektualnej oraz stworzenia czarnej listy UE

Nowelizacja Rekomendacji H w bankach

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała założenia nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach.

Adam Glapiński nowym prezesem NBP

Na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy, Sejm powołał nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, na czele NBP stanął Adam Glapiński – ekonomista i polityk, profesor nauk ekonomicznych, były minister gospodarki przestrzennej i budownictwa oraz minister współpracy gospodarczej z zagranicą, poseł na Sejm I kadencji, senator IV kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji

Aktywa rezerwowe Polski w maju 2016 r.

Na koniec maja br. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 97,0 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 108,0 mld USD.
QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych