Obligacje zyskują na atrakcyjności

Rynek instrumentów dłużnych Catalyst, prowadzony przez Grupę Kapitałową GPW, po raz kolejny odnotowuje wzrosty. Z raportu firmy Grant Thornton, nad którym patronat objęła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika że jesteśmy zdecydowanym liderem regionu Europy Środkowej i Wschodniej. W 2015 roku firmy i samorządy wyemitowały i wprowadziły do obrotu obligacje za 10,1 mld zł, czyli o 33 proc. więcej niż przed rokiem.

We wrześniu 2016 roku Catalyst będzie obchodził swoje siódme urodziny. Mimo różnych zawirowań, jakie napotykała przez te lata polska i europejska gospodarka, Catalyst utrzymywał silny wzrost swojej wartości.

W minionym roku do obrotu na Catalyst wprowadzonych zostało 131 serii obligacji, wyemitowanych przez 87 podmiotów (dla 28 spośród nich był to debiut). Łączna wartość kapitału pozyskanego w 2015 roku wyniosła 10,1 mld zł (dane dotyczą jedynie obligacji nieskarbowych, z wyłączeniem obligacji EBI, BGK, euroobligacji i listów zastawnych). To drugi najwyższy wynik w historii rynku (niewiele niższy niż rekordowe 10,7 mld zł odnotowane w 2012 roku) oraz wzrost o 33 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na koniec 2015 r. na Catalyst notowanych było 535 serii obligacji o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. Dla porównania, rok wcześniej było to 64,1 mld zł, a na koniec 2010 r. – 21,5 mld zł.

Ten konsekwentny wzrost sprawił, że Catalyst pozytywnie wyróżnia się na tle innych rynków papierów dłużnych Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad pół tysiąca serii obligacji notowanych na polskim rynku to wynik prawie trzykrotnie wyższy niż ten, jakim może pochwalić się drugi pod względem liczby notowanych emisji rynek – słowacka Bratislava Stock Exchange. Warto zaznaczyć, że transakcje o wartości 2,7 mld EUR, jakie zawarto na Catalyst do końca 2015 roku, stanowią aż 41 proc. wartości wszystkich transakcji przeprowadzonych w tym czasie w całym regionie CEE.

“Podstawowym celem rynku Catalyst w Polsce jest finansowanie rozwoju przedsiębiorstw przy wykorzystaniu obligacji oraz umożliwienie inwestorom, szczególnie indywidualnym, łatwego inwestowania środków w instrumenty dłużne. Ubiegły rok pokazał, że Catalyst to zadanie z sukcesem realizuje” – mówi Agnieszka Gontarek, dyrektor Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

“Catalyst jest bez wątpienia rynkiem prężnie rozwijającym się, który umacnia swoją pozycję lidera w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, zyskując z roku na rok coraz większą rozpoznawalność oraz prestiż” – zaznacza Rafał Śmigórski, Partner w Grant Thornton, szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego.

Źródło: GPW

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych