Nowa segmentacja rynku NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadza zmiany w segmentacji rynku NewConnect, realizując tym samym jedno z głównych założeń projektu NewConnect 2.0, mającego na celu zwiększenie zaufania do rynku i jego atrakcyjności dla różnych grup inwestorów. Kolejne etapy realizacji NewConnect 2.0 obejmą powstanie nowej strony internetowej NewConnect oraz zmiany w obrębie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na tym rynku i Dobrych Praktyk Autoryzowanych Doradców.

Nowe zasady segmentacji, opracowane przez Giełdę w ścisłej współpracy z Radą Autoryzowanych Doradców, mają na celu ułatwienie inwestorom identyfikacji spółek notowanych na NewConnect pod kątem ich kondycji i związanego z tym ryzyka inwestycyjnego, jak również uczynienie tego rynku bardziej przejrzystym, a w efekcie zachęcającym do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych.

W ramach zmiany struktury rynku utworzone zostały trzy segmenty, do których kwalifikowane będą wszystkie spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu: NewConnect Focus (NC Focus), NewConnect Base (NC Base), NewConnect Alert (NC Alert). Warunki kwalifikacji do segmentów NC Focus i NC Alert oparte są na szczegółowych kryteriach jakościowych, związanych przede wszystkim z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku NewConnect. W segmencie NC Base znajdą się wszystkie pozostałe spółki, tj. te, które nie zostaną zakwalifikowane do segmentu NC Focus lub NC Alert, w tym spółki, których akcje są notowane na NewConnect krócej niż 12 miesięcy.

Nowy podział zastąpi dotychczasowe segmenty, oparte głównie na kryteriach płynnościowych, tzn. NC Lead, NC High Liquidity Risk (NC HLR) i NC Super High Liquidity Risk (NC SHLR). Kwalifikacja dokonana 28 czerwca 2016 r. była ostatnią kwalifikacją do tych segmentów.

Wraz z wprowadzeniem nowej segmentacji dokonano zmian w zakresie indeksów rynku NewConnect. Po sesji giełdowej 16 września 2016 r. przestanie być obliczany i publikowany NCIndex30. Zasady kwalifikacji spółek do indeksu NCIndex, dostosowane do nowej segmentacji rynku NewConnect, będą obowiązywały od rewizji kwartalnej, która zostanie przeprowadzona po sesji 16 grudnia 2016 r.

Obecnie na NewConnect notowanych jest 413 spółek, w tym 9 zagranicznych, o łącznej kapitalizacji wynoszącej około 8,7 mld zł.

Źródło: GPW

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych