Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2016 r.

W maju br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 4,3% (wobec wzrostu o 5,5% przed miesiącem oraz o 4,7% w maju ub. roku). W porównaniu z kwietniem br. miał miejsce spadek sprzedaży detalicznej o 0,7% (wobec wzrostu przed rokiem o 0,5%).

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju br. była wyższa w skali roku  w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 14,6% wobec wzrostu przed rokiem o 16,0%), w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 8,2% wobec wzrostu o 9,5%) oraz w jednostkach sprzedających żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 5,4% wobec wzrostu o 4,0% przed rokiem).

Spadek sprzedaży odnotowano w grupowaniach „pozostałe” (o 11,0% wobec spadku przed rokiem o 9,0%) i „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 1,8% wobec wzrostu o 0,5% przed rokiem). W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost sprzedaży odnotowano w podmiotach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 18,6% wobec wzrostu przed rokiem o 11,8%).  W okresie styczeń – maj br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 4,6% (wobec wzrostu o 3,7% w 2015 r.).

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych