Zmysł przedsiębiorcy

Wielu pracowników spogląda na swoich pracodawców z zawiścią lub podziwem. Uważają że nie potrafią, nie mają środków bądź biznes jest niemoralny aby się nim parać gdyż wykorzystuje pracownika. Spróbuję rozprawić się z owymi mitami na temat przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość to zespół cech zarówno wrodzonych jak i wyuczonych które czynią człowieka bardziej predysponowanym do bycia przedsiębiorcą od innych ludzi. Często to wystarcza aby wyczuć przysłowiowa “okazję”. Przykładem są ludzie sukcesywnie zarabiający na portalach aukcyjnych i ogłoszeniowych jak OLX czy Allegro. Spostrzegawczość i zainteresowanie otaczającym nas światem dostarcza wielu okazji do zarobienia pieniędzy.

To nie jedyne wyznaczniki sukcesu w biznesie. Jak wiele różnorodności  w działalności tak wiele możliwości wykorzystania własnych talentów i wiedzy. Umiejętności lekkiego wypowiadania się, gry aktorskiej, wrodzonej cierpliwości po wykorzystanie wiedzy nabytej zarówno na studiach czy podpatrzonych w miejscu pracy – często to klucze do sukcesu. Dlatego ważne jest ciągłe samokształcenie, przy czym traktuje to słowo bardzo szeroko z uwagi na wielość środków jakie są do dyspozycji przyszłego przedsiębiorcy.

Czasem w niektórych środowiskach można usłyszeć że biznes dla samych pieniędzy jest niemoralny gdyż wykorzystuje innych ludzi do zarobienia pieniędzy za ich własną pracę. Przedsiębiorca daje narzędzia pracy, miejsce pracy, organizuje możliwość wykonywania pracy. Człowiek organizujący ze swoich środków miejsce pracy jest kreatorem, który umożliwia bogacenie się sobie a przy okazji aby ten cel osiągnąć również innym ludziom. Często taki kreator jest czynnikiem zapewniającym dobrobyt otoczeniu. Jest wiec czymś moralnym być przedsiębiorca.

Podsumowując, przedsiębiorczość należy w sobie obudzić, uświadomić sobie fakt istnienia możliwości innego życia niż to na etacie. Wielu ludzi którzy mają nabyte umiejętności bądź wrodzone talenty nie są świadomi możliwości jakie one ze sobą niosą.

Adam Przybylski

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych