GPW zainaugurowała Szkołę Giełdową w Łodzi

W czwartek odbyła się inauguracja Szkoły Giełdowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W uroczystości udział wzięła prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW.Uniwersytet Łódzki jest szóstym ośrodkiem akademickim, w którym będą prowadzone zajęcia Szkoły Giełdowej. Projekt jest realizowany przez Fundację GPW pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie aktywnie angażuje się w działalność edukacyjną, proponując różne formy zdobywania wiedzy o rynku kapitałowym. Znajomość rynku i zasad inwestowania pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji i osiąganiu lepszych wyników. Jednym projektów służących przekazywaniu wiedzy na ten temat jest Szkoła Giełdowa, przeznaczona dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku kapitałowym. Celem Szkoły jest również pokazanie, że giełda jest doskonałym miejscem do budowania oszczędności długoterminowych, szeroko dostępnym dla inwestorów indywidualnych.

– Szkoła Giełdowa pozwala rozwiewać mity, że Giełda Papierów Wartościowych jest miejscem dostępnym tylko osób dla bogatych, ponadprzeciętnie zarabiających i wykształconych w dziedzinie finansów – powiedziała prof. Małgorzata Zaleska, Prezes Zarządu GPW, w wystąpieniu podczas inauguracji Szkoły Giełdowej.

– Dzięki rynkowi kapitałowemu i giełdzie każdy może dziś korzystać z szerokiej oferty nowoczesnych produktów finansowych. Szkoła Giełdowa pokazuje, jak dokonywać właściwych wyborów i jak stać się świadomym inwestorem, podejmującym rozważne decyzje – podkreśliła prof. Małgorzata Zaleska.

Wykładowcami w Szkole Giełdowej są praktycy i specjaliści rynku kapitałowego, a także pracownicy akademiccy. Zapoznają uczestników zajęć z dostępnymi na giełdzie instrumentami finansowymi, co pomaga w opracowaniu własnej strategii inwestycyjnej, odpowiedniej do posiadanego kapitału, ale i osobistych preferencji.

W tym półroczu GPW uruchomi sześć kolejnych Szkół Giełdowych, we współpracy z Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Politechniką Białostocką, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych