Polskie inwestycje w lokaty bankowe

  Analitycy przyjmują, że 20-25% Polaków nadal nie posiada żadnego produktu bankowego. Mimo to największą popularnością wśród osób posiadających nadwyżki finansowe są produkty bankowe – lokaty terminowe, rachunki oszczędnościowe, a nawet zwykłe rachunki bieżące, które przez niektórych klientów traktowane są jako instrumenty przeznaczone do oszczędzania.

 

Na koniec I kwartału 2015 roku oszczędności Polaków przekroczyły 1,1 bln złotych, przy czym ponad połowa tej kwoty została ulokowana na lokatach terminowych, prowadzonych w złotych lub w wybranych walutach. Oszczędzanie z wykorzystaniem najprostszych produktów bankowych można wytłumaczyć brakiem wiedzy o różnych instrumentach rynków finansowych. Z badań jednak wynika, że więcej niż 50% Polaków podkreśla, iż nie stać ich na regularne oszczędzanie, co oznacza, że nie są oni zainteresowani, czy może dodatkowo zmotywowani, do poszukiwania wiedzy oraz odpowiednich produktów, pomagających w szybszym pomnażaniu posiadanego majątku.

Pierwsze skojarzenie dla wielu klientów instytucji finansowych związane z inwestowaniem to głównie Giełda Papierów Wartościowych oraz rynek FOREX. Jednak porównując rok do roku liczbę rachunków maklerskich okazuje się, że ich ilość maleje. Nadal jednak Domy Maklerskie mają 1,38 mln otwartych rachunków maklerskich, przy czym zaledwie 200 000 to rachunki aktywne.

W przeprowadzonym Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów zapytano posiadaczy aktywnych rachunków maklerskich, w które instrumenty najczęściej inwestują. Ponad 80% ankietowanych stwierdziła, że w swoim portfelu posiada akcje spółek, notowanych na GPW. Kolejnym instrumentem w portfelach finansowych były depozyty terminowe, a na ich posiadanie wskazało 30% posiadaczy rachunków maklerskich, którzy w ten sposób dywersyfikują ryzyko inwestycyjne. O 0,5% mniejszym zainteresowaniem cieszyły się jednostki funduszy inwestycyjnych.

Kolejne instrumenty cieszą się mniejszym zaangażowaniem finansowym. 11,4% inwestorów posiada obligacje, 7,9% inwestuje w nieruchomości, 5% inwestuje w numizmaty, alkohol czy sztukę. Najmniejszym zainteresowaniem cieszą się produkty strukturyzowane, w które inwestuje 3,3% posiadaczy rachunków maklerskich.

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów Indywidualnych przeprowadzane jest co roku, a na podstawie przekazanych przez inwestorów informacji tworzone są raporty pokazujące aktualne trendy inwestorskie.

Więcej informacji znajdziesz na oszczednoscionline.pl.

 

 

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych