Czym pożyczka różni się od kredytu?

 

  Wielu z nas nie dostrzega różnicy między pożyczką a kredytem. Jednakże jest ona bardzo duża i warto wiedzieć, o jakich odmiennościach mowa. Dzięki umiejętności rozróżnienia pożyczki od kredytu możemy ustrzec się przed kłopotami związanymi z kolosalnym oprocentowaniem.

 

Czym jest pożyczka?

   Pożyczka od kredytu rożni się przede wszystkim tym, że pieniądze z niej mogą zostać wydatkowane w dowolny sposób. Oznacza to, że do jej udzielenie nie jest konieczne wskazywanie celu na jaki zostanie przeznaczona. Dodatkowo pożyczką mogą być zarówno środki finansowe (pieniądze) jak i  przedmioty. Pożyczkodawcą może zostać każdy. Głównie są to instytucje finansowe,  które podlegają innym przepisom niż banki. Umowę pożyczki do 500 zł można zawrzeć nawet w formie ustnej. Dopiero wówczas, gdy przekracza ona tę sumę powinniśmy pamiętać o pisemnej umowie. Zapisy bądź ustalenia takiej umowy mogą przewidywać brak prowizji i odsetek, a co za tym idzie potencjalny brak odpłatności. Pożyczkę można zawrzeć na czas nieokreślony. W takiej sytuacji osoba udzielająca pożyczki ma prawo wypowiedzieć umowę i żądać zwrotu (w ciągu 6 tygodni) całej wysokości pożyczki. Przepisy regulujące pożyczki zawarte są w kodeksie cywilnym. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy najpierw skonsultuj się ze specjalistą. Więcej możesz dowiedzieć się z ciekawej inicjatywy „Sprawdź zanim podpiszesz” organizowanej przez Narodowy Bank Polski. Przejdź na stronę zanim-podpiszesz.pl/, aby dowiedzieć się więcej o akcji.

 

Czym jest kredyt?

   Pieniądze z kredytu powinny być wydatkowane w określony sposób. Zatem jeśli w umowie wskażemy, że przeznaczymy je np. na budowę domu, to musimy ograniczyć się do wydatkowania ich właśnie na ten cel. Jeśli nie będziemy się tego trzymać instytucja udzielająca kredytu może cofnąć jego wypłatę. Wówczas zostaje wypowiedziana umowa, ze względu na nieprawidłowości w wydatkowaniu pobranych pieniędzy. W takiej sytuacji konieczne jest natychmiastowe zwrócenie całej kwoty kredytu. Instytucjami udzielającymi kredytów są wyłącznie banki lub kasy oszczędnościowo-kredytowe. Nikt inny nie posiada uprawnień do udzielania kredytów. Umowy kredytowe muszą być spisane. Nie dopuszczalne jest zawieranie ich w formie ustnej. Pobieranie kredytu zazwyczaj wiąże się z obowiązkiem opłacenia prowizji oraz odsetek. Przepisy dotyczące udzielania kredytów zawarte są w ustawie prawo bankowe.

 

Zastanów się zanim cokolwiek podpiszesz

   Organizatorami akcji jest siedem instytucji: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Będą oni starać się, aby apel związany z ostrożnością w kwestii zawierania umów finansowych dotarł do jak najszerszego grona osób.

 

 

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych