Nowa oferta Domu Maklerskiego ING Securities

NG Securities przygotował specjalną ofertę dla nowych i dotychczasowych klientów. Pierwsi mogą korzystać m.in. z bezpłatnego prowadzenia rachunku, stałej prowizji 5 zł dla zleceń do 5000zł, a także zwrotu prowizji od stratnych transakcji. Dla wszystkich klientów wprowadzono natomiast możliwość skorzystania z obniżonej prowizji w przypadku osiągnięcia określonej wysokości obrotów.

Oferta skierowana do nowych klientów obejmuje:

Bezpłatne prowadzenie rachunku przez okres pierwszych dwóch półroczy od otwarcia rachunku
Stałą prowizję na poziomie 5 zł dla transakcji na rynku akcji do 5 000 zł składanych za pośrednictwem aplikacji internetowej przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku
zwrot prowizji od zleceń kupna i sprzedaży, jeżeli inwestycja przyniosła stratę (transakcje na rynku akcji zawieranych przez Internet, na których została zrealizowana strata), przez 4 miesiące od otwarcia rachunku, klient ponosi jedynie koszty transakcji GPW od zlecenia i KDPW za rozliczenie,
książkę o inwestowaniu „Jak to robi Warren Buffet” w prezencie dla każdego, kto w okresie 4 miesięcy od założenia rachunku wykona obrót w wysokości 50 tys. zł,
serię bezpłatnych internetowych szkoleń z podstaw inwestowania i obsługi aplikacji internetowej.

Wszyscy klienci, zarówno nowi jak i dotychczasowi, którzy w ciągu 12 miesięcy wykonają skumulowany obrót w wysokości 400 tys. zł lub 1,2 mln zł mogą korzystać z obniżonej prowizji dla pozostałych transakcji internetowych w wysokości odpowiednio do 0,34% i do 0,29%.

Dodatkowo, jeśli w ciągu 6 miesięcy wykonają skumulowany obrót w wysokości odpowiednio 1 mln zł lub 400 kontraktów, otrzymają na 3 miesiące gwarantowaną prowizję 0,29% (internet i telefon), pakiet Srebrny Lew z 5 ofertami kupna i sprzedaży oraz dostęp do wiadomości agencji REUTERS.

W ramach oferty standardowej wszyscy klienci Domu Maklerskiego ING posiadają także:

bezpłatny dostęp do notowań w czasie rzeczywistym, w pakiecie podstawowym,
bezpłatny dostęp do serwisu analitycznego, szkoleń w formie WebSeminars oraz e-Learningu.

Szczegółowe informacje o promocji dostępne są na stronie internetowej ING Securities: www.ingsecurities.pl/ing_na_start.xml

Nota prawna / ryzyko

Dom Maklerski ING jest nazwą marketingową dla detalicznej działalności maklerskiej prowadzonej przez ING Securities Spółkę Akcyjną w Warszawie, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Niniejszy komunikat został przygotowany przez ING Securities S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

ING Securities S.A. nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady.

Przedstawione w niniejszym komunikacie usługi obarczone są znacznym ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych