Kontrowersje wokół MdM

Program Mieszkanie dla Młodych premiuje wielodzietne rodziny. Od liczby dzieci zależy nie tylko wielkość nieruchomości, którą można zakupić, ale również wysokość dofinansowania, o które można się starać. Jednak eksperci Comperia.pl wskazują, że pewne zapisy dotyczące przyznawania finansowania w ramach MdM mogą wzbudzać kontrowersje.
– W ramach programu Mieszkanie dla Młodych, rodziny lub osoby wychowujące przynajmniej troje dzieci mogą szukać lokali mieszkalnych o 10 m2 większych, niż osoby bezdzietne lub posiadające mniejszą liczbę dzieci. Limit wynosi 85 m2 w przypadku mieszkań oraz 110 m2 dla domów jednorodzinnych – mówi Mikołaj Fidziński, analityk porównywarki finansowej Comperia.pl. – Dodatkowo, osoby posiadające przynajmniej jedno dziecko mogą liczyć na dopłatę do wkładu własnego wyższą aż o połowę w porównaniu z bezdzietnymi wnioskodawcami. Przykładowo,
w Warszawie czy Gdańsku różnica może wynieść aż 13 tys. zł.
Co istotne, w ramach MdM nawet po otrzymaniu dofinansowania wkładu własnego jest jeszcze szansa na dodatkowe wsparcie. Jeśli beneficjentowi programu MdM urodzi się trzecie (lub kolejne) dziecko w przeciągu 5 lat od podpisania ostatecznej umowy kupna mieszkania, otrzyma on jeszcze ok. 5 proc. wartości nieruchomości, na spłatę części kapitału kredytu.
– Wnioskodawca posiadający dzieci powinien dokładnie zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przyznawania dofinansowania – mówi Mikołaj Fidziński. – Ważne jest, żeby wiedzieć na przykład, że
w dniu składania wniosku o dofinansowanie osoba powinna mieć dziecko do 18 roku życia, dziecko bez względu na wiek otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną lub dziecko, które nie ukończyło 25. roku życia, o ile kontynuuje naukę. Tak samo traktowane są dzieci biologiczne, jak
i przysposobione.
Co w przypadku samotnych rodziców?
Z programu MdM mogą skorzystać małżeństwa, osoby niepozostające w związku małżeńskim, a także osoby samotnie wychowujące dzieci. Jednak w momencie, gdy para wspólnie wychowująca dziecko zdecyduje się na rozstanie, mogą pojawić się problemy, gdyż tylko jedna z tych osób może liczyć na wyższe dofinansowanie w ramach MdM. Jak tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w MdM chodzi o to, aby „wesprzeć młodych ludzi, którzy faktycznie, na co dzień ponoszą koszty i trudy związane z wychowaniem potomstwa. Jest to zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych, zgodnie z którymi >>wychowywanie dziecka<< to nie tylko utrzymanie finansowe, ale również sprawowanie nad nim stałej opieki”. Zatem można przyjąć, że tylko osoba, u której dzieci mieszkają
i która się nimi faktycznie opiekuje, ma prawo do wyższego dofinansowania w programie MdM.
Problematyczna jest również sytuacja, w której małżeństwo jest dopiero w trakcie rozwodu, ale jedno z małżonków chce samodzielnie nabyć mieszkanie na kredyt z dofinansowaniem. Może to zrobić tylko w przypadku, gdy ogłoszona zostanie separacja. W innym razie, musi poczekać na decyzję o formalnym zakończeniu związku.
Dziecko tylko jednego z małżonków
W ustawie regulującej program MdM nie zostało dokładnie uściślone postępowanie w sytuacji, gdy tylko jedno z małżonków (nabywców nieruchomości) wychowuje dziecko. Możliwa jest sytuacja,
w której, żona posiada dziecko z poprzedniego związku, a jej mąż nie przysposabia tego dziecka. Jako, że nabywcą nieruchomości są oboje, to wydaje się, że niespełniony jest w takiej sytuacji warunek uprawniający do wyższego dofinansowania. Z drugiej strony, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poinformowało, że „wydaje się, że wobec braku innego zastrzeżenia ustawowego, można uznać, że w przypadku kiedy o kredyt ubiega się małżeństwo i tylko jeden z małżonków formalnie wychowuje dziecko, małżeństwu takiemu przysługuje zwiększone dofinansowanie wkładu własnego”. Pytanie tylko, czy podobną interpretację zastosuje bank, do którego zgłosi się takie małżeństwo. Co ciekawe, analogicznych wątpliwości nie ma w przypadku dziecka przysposobionego. Ustawa jednoznacznie mówi, że wyższa dopłata należy się małżeństwu także wówczas, gdy tylko jedno z małżonków dokona przysposobienia.
***
Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych w kraju. Według danych Google Analytics serwisy Grupy Comperia.pl poświęcone finansom osobistym odwiedza co miesiąc kilkaset tysięcy internautów. W skład Grupy Comperia, oprócz porównywarki finansowej Comperia.pl, wchodzi także serwis Banki.pl, portal poświęcony kredytom hipotecznym eHipoteka.com serwis motoryzacyjny Autoa.pl., portal Kontoteka.pl oraz ComperiaLead czyli rozbudowany program partnerski. Comperia.pl S.A. notowana jest na rynku New Connect.

Leave a Reply

QR Code Business Card statystyki odwiedzin stron internetowych